Höjer budet på Petrogrand

Publicerad 2014-02-26 09:33

Bud Shelton Petroleum höjer budet på Petrogrand och erbjuder nu 0,34 B-aktier i Shelton för varje aktie i Petrogrand.

Det tidigare budet låg på 0,3 B-aktier per Petrograndaktie.

”Shelton har efter samtal med ett antal aktieägare i Petrogrand beslutat att höja det erbjudna vederlaget i erbjudandet”, heter det i pressmeddelandet.

Baserat på den senaste betalkursen för en B-aktie i Shelton den 21 januari (dagen innan det ursprungliga budet lades) om 32:40 kronor per aktie motsvarar det höjda budet ett värde om cirka 11,02 kronor per Petrogrand-aktie. Det höjda budet värderar Petrogrand till cirka 443,6 miljoner kronor.

Vid full anslutning kommer cirka 13,7 miljoner nya aktier av serie B i Shelton att emitteras och det motsvarar en utspädning på 53% för Sheltons befintliga aktieägare.

Med anledningen av det höjda budet förlängs acceptperioden till den 12 mars.