Oförändrad utdelning från Ratos

Publicerad 2014-02-20 08:35

Rapport Investmentbolaget Ratos med vd Susanna Campbell behåller utdelningen på samma nivå som fjolåret till marknadens besvikelse.

Ratos föreslår en utdelning om 3:00 kronor per aktie för helåret 2013 (3:00).

Det framgår av bokslutskommunikén.

Förväntningarna låg på 3:07 kronor, enligt SME Direkts sammanställning per den 17 januari.

Investmentbolaget redovisar vidare ett resultat efter skatt på -130 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-425). Resultatet per aktie uppgick till -0:68 kronor (-1:14).

Resultatet före skatt uppgick till 11 miljoner kronor (-289).

Totalavkastningen uppgick till -2 procent för aktien under 2013. Jämförelseindexet SIX Return Index låg på +28 procent.

Nedskrivningar och kapitaltillskott

Ratos har under det fjärde kvartalet gjort nedskrivningar av värdet på bolagets innehav i DIAB, som tillverkar kompositkonstruktioner, och braskaminbolaget Jøtul.

Det framgår av bokslutskommunikén.

Nedskrivningen i DIAB låg på 234 miljoner kronor och Ratos bokförda värde ligger nu på 674 miljoner kronor. Värdet på innehavet i Jøtul skrevs ned med 74 miljoner till 164 miljoner kronor.

Samtidigt har Ratos under det fjärde kvartalet lämnat ett kapitaltillskott till DIAB om 44 miljoner kronor i det fjärde kvartalet och i februari i år gjordes ett kapitaltillskott till Jøtul om cirka 40 miljoner kronor.

I det fjärde kvartalet lämnades ett kapitaltillskott även till Euromaint om 25 miljoner kronor.