”Swedbanks höjning låser in kunderna”

Publicerad 2014-02-16 12:02

Krönika Att Swedbank planerar att chockhöja flyttavgifterna för vissa pensionsförsäkringar har inget annat syfte än att låsa in missnöjda kunder som annars skulle ha lämnat bolaget. Det skriver Mattias Fellenius, vd för pensionsjämförelsetjänsten Pensiono, i en gästkrönika.

Konkurrens skapar bättre och billigare produkter och tjänster. Konkurrens innebär också att du som konsument kan rösta med fötterna. Men i pensionsbranschen fungerar det annorlunda. Där kan bolagen i praktiken låsa fast dig om du vill lämna bolaget och gå till någon annan.

År 2007 infördes visserligen flytträtt för nya pensionsförsäkringar. Du som pensionssparare har allstå rätt att flytta dina pensionspengar om du inte är nöjd med ditt nuvarande pensionsbolag.

Men problemet är att lagen inte säger något om vilka flyttavgifter som pensionsbolaget får ta ut. Ett enkelt sätt att i praktiken förhindra flytträtt är alltså att införa en hög flyttavgift. Något som Swedbank försäkring nu tänker göra.

Tidigare kostade det 500 kr att flytta. Från och med 1 april höjs avgiften på vissa avtal till 500 kr plus 5 procent av försäkringens värde. Flyttar du 300 000 kr tar alltså Swedbank i värsta fall ut en avgift på upp till 15500 kr. 

De nya avgifterna börjar gälla 1:a april i år och gäller både gamla och nya avtal. Totalt berörs omkring 40 000 sparare som nu får sina avtalsvillkor kraftigt försämrade.

Till saken hör att Swedbank fick problem med sin traditionella försäkring under början av 2012. För att upprätthålla de utlovade garantierna tvingades Swedbank försäkring säga nej till nya kunder. I samband med detta uppmuntrade Swedbank dessutom befintliga kunder att se över sitt sparande och i vissa fall flytta det.

 På sin hemsida skriver Swedbank:

”Beroende på hur högt garantivärdet i din försäkring är och hur långt du har kvar till din pension, kan det vara förmånligare för dig att flytta ditt sparande till en fondförsäkring.”

Detta är ur ett kundnyttaperspektiv svårmotiverat. Kunder som har traditionell försäkring vill uppenbarligen slippa förvalta pengarna själva. Därför borde det bästa vara att byta till traditionell förvaltning i ett annat pensionsbolag som har bra förutsättningar till att leverera avkastning.

Det sätter nu Swedbank stopp för genom att flyttavgiften höjs. Den som ändå vill flytta från Swedbanks traditionella försäkring utan att betala en hög avgift har bara ett val – att flytta internt till Swedbanks fondförsäkring.En internflytt inom Swedbank är inte oväntat kostnadsfri.

Men de pensionspengar som sätts in i en fondförsäkring drabbas i regel av två avgifter. Det ena är försäkringsavgiften som är den avgift som tas ut för själva försäkringsskalet.

Sedan ska skalet fyllas med fonder som förstås också tar ut en avgift. Det är också vanligt att pensionsbolaget liksom i Swedbanks fall även har egna fonder, vilket innebär att pensionsbolaget tjänar pengar i två led.

Swedbank uppmuntrar alltså vissa av sina kunder att flytta ifrån sin traditionella förvaltning till Swedbank fondförsäkring. Kunden hamnar då i en fondförsäkring som tar ut en försäkringsavgift varje år på 240 kr +0,65 procent av kapitalet. Sedan tillkommer fondavgift för vald fond.

Samtidigt finns det andra pensionsbolag som erbjuder fondförsäkringar utan försäkringsavgift. Inte undra på att Swedbank nu höjer avgifterna! Det är ett mycket effektivt sätt att hindra kunderna från att lämna banken.

Men än finns det tid att agera. De nya avgifterna har ännu inte börjat gälla. Ta därför reda på vilka avgifter som kommer att drabbar dig och överväg om du ska flytta ditt kapital.

Tänk dock på att du måste agera innan den 1:a april, annars kan det bli dyrt. 

Vad gäller saken:

Swedbank kommer den 1 april höja flyttavgiften för omkring 40 000 sparare. Den nya avgiften blir 500 kr + en procentandel på kapitalet (som mest 5 procent). Flytt av kapital inom Swedbank berörs inte. 

Mattias Fellenius är vd för Pensiono.se som är Sveriges första jämförelsetjänst för pensionsbolag. Pensiono tar kostnadsfritt reda på vilka pensionsavgifter kunden betalar idag och visar hur dessa kan sänkas.