Holmen ökar vinsten

Publicerad 2014-02-13 08:24

Rapport Trots lägre omsättning slog skogsbolaget Holmen prognosen med sitt resultat för fjärde kvartalet.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 295 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (24), framgår det av delårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 290 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Holmens rörelseresultat blev 338 miljoner kronor exklusive engångsposter (271), vilket innebär en rörelsemarginal på 8,6 procent (1,8). Väntat var ett rörelseresultat på 343 miljoner kronor och en marginal på 8,5 procent.

Försäljningen landade på 3.938 miljoner kronor för perioden (4.276). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.057 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 9:00 kronor per aktie (9:00), att jämföra med förväntade 9:22 kronor.