MTG under förväntan

Publicerad 2014-02-12 13:03

Rapport Vinsten före skatt på 445 miljoner kr var lägre än vad marknaden hade hoppats på. Resultatet tyngs av en nedskrivning i Ryssland.

Tv-bolaget MTG:s resultat före skatt blev 445 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Väntat var ett resultat före skatt på 528 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 4.083 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.029 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, inklusive resultatandelar från intressebolag, blev 417 miljoner. Väntat var 513 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 10:50 kronor per aktie (10:00), att jämföra med förväntade 10:34 kronor.

Spår stigande marginaler för betal-TV

Mediekoncernen MTG står fast vid att marginalen i Betal-tv Norden ska öka under 2014. Bolaget ger i onsdagens rapport dock inga prognoser om hur mycket marginalen ska stiga.

Under fjolåret uppgick marginalen i affärsområdet till 12 procent. MTG prognostiserade under årets gång att rörelsemarginalen skulle ligga kring 11-12 procent under 2013.

MTG upprepar även att OS-sändningarna väntas öka försäljningen men ha motsatt effekt på vinsten för både Betal-tv Norden och Fri-tv Skandinavien under första kvartalet.

Vidare vidhåller MTG att lönsamhetsnivån för Betal-tv Tillväxtmarknader förväntas öka under 2014.

Skriver ned värdet på ryska Raduga

MTG:s kvartalsvinst under det fjärde kvartalet 2013 tyngdes av en nedskrivning på 147 miljoner kronor i immateriella tillgångar, främst goodwill, i den ryska betal-tv-plattformen Raduga.

Det framgår av bokslutskommunikén.

”Beslutet grundar sig i den pågående osäkerheten, och bristen på transparens, kring statusen och kraven relaterade till Radugas licenser”, skriver MTG om nedskrivningen, som beslutades på onsdagen men tas i det nyss rapporterade kvartalet.

Den andel av Radugas försäljning som MTG konsoliderade stod för mindre än 0,5 procent av koncernens försäljning 2013, framgår också.

I november 2013 förekom mediaspekulationer om att MTG skulle vara intresserat av att sälja sitt innehav i Raduga, något MTG dementerade. Det hela bottnar i att en lagändring i Ryssland gör att en annan licens än den Raduga hittills har haft för att bedriva verksamhet krävs, förklarade MTG:s Per Lorentz till Nyhetsbyrån Direkt i november.

Några intentioner att sälja Raduga syns inte i MTG:s bokslutskommuniké.