Mitt i prick för Millicom

Publicerad 2014-02-11 08:11

Rapport Teleoperatören Millicom prickade analytikernas förväntningar med sitt ebitda-resultat för fjärde kvartalet.

Teleoperatören Millicoms före avskrivningar, ebitda, blev 465 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2013. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Det väntade ebitda-resultatet var just 465 miljoner dollar enligt SME Direkt, detta på divisionsnivå, det vill säga före koncerngemensamma kostnader.

Ebitda-marginalen för kvartalet blev 34,1 procent, mot väntade 34,6 procent. Omsättningen uppgick till 1.365 miljoner dollar, väntat var 1.344 miljoner dollar.

Utdelningen föreslås bli 2:64 dollar per aktie (2:64). Analytikerna hade räknat med en utdelning på 2:81 dollar per aktie.

Marginalen väntas stabiliseras

Millicom räknar med att koncernens ebitda-marginal efter koncerngemensamma kostnader kommer att stabilisera sig kring 35 procent (mid 30’s mark) 2014.

Det framgår av delårsrapporten.

SME Direkts konsensus för ebitda-marginalen efter koncerngemensamma kostnader låg inför rapporten på 30,9 procent. SME-prognoserna exkluderar estimat för Une.

Förbättringar i marginalen från konsolideringen i Guatemala kommer att motverkas av en tilltagande tillväxtmöjligheter i Afrika och Sydamerika, skriver bolaget.

Millicom räknar med att intäktstillväxten, i konstanta valutor, accelererar och uppgår till medelhöga till höga ensiffriga tal. Det kan jämföras med en tillväxt på 5,5 procent 2013.

På rapporterad bas till konstanta valutor räknar bolaget med att omsättningstillväxten överstiger 15 procent.

Prognosen för investeringar, capex, är att de väntas uppgå till cirka 19 procent av omsättningen 2014. Här låg förväntningarna på 17 procent, enligt SME Direkt.