Så dyrt blir ditt bolån

Publicerad 2014-01-27 20:19

Räntan Trots låg inflation lär Riksbanken inte sänka räntan ytterligare och bolåntagare gör bäst i att förbereda sig på ökade bolånekostnader. Kolla här hur mycket dyrare ditt bolån blir.

I december sänkte Riksbanken reporäntan till 0,75 procent. Sänkningen, som kom sent i konjunkturcykeln, motiverades bland annat av låg inflation. Men nu är det slut på räntesänkningar för den här gången, menar Nordea.

– Återhämtning såväl i omvärlden som i svensk ekonomi talar i stället för att Riksbanken höjer  räntan mot slutet av året. Bolåneräntorna har kommit ned ytterligare något sedan i december, men vår bedömning är att de är nära botten, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i bankens senaste boränteprognos.

Räntor med långa löptider steg kraftigt fram till i höstas men har sedan fallit tillbaka något. Men med tanke på att efterfrågan i världsekonomin ökar och konjunkturen blir starkare väntas de långa räntorna klättra uppåt.

Nordea konstaterar också att den svenska ekonomin stärks mer påtagligt under innevarande år.

– Exportsektorn gynnas av en global återhämtning. Investeringarna tar fart samtidigt som hushållen förblir den viktigaste motorn för tillväxten. Valår är konsumtionsår och det är svårt att se vad som ska stoppa hushållen om vi har rätt om den globala konjunkturen, menar Annika Winsth.

Sammantaget räknar Nordea med att Riksbanken höjer räntan mot slutet av året för att bromsa hushållens skuldökning.

Enligt prognosen väntas de korta boräntorna ligga 0,77 procentenheter i slutet av året jämfört med i dag. Det är en kännbar skillnad. För den som har ett bolån på 1,5 miljoner kronor innebär det en ökad månadskostnad på 963 kronor vilket motsvarar 674 kronor efter avdrag.

Ser man istället på ränteläget i slutet av 2015 så spår Nordea att tremånadersräntan ligger 1,52 procentenheter högre än i dag. Det motsvarar en ökad månadskostnad på 1330 kronor efter avdrag (1900 kronor före avdrag) för den som har ett lån på 1,5 miljoner kronor. Räkna själv hur du påverkas i verktyget här nedanför.

Tabell: Nordeas prognos

  27-jan-14 3 mån juni-14 dec-14 dec-15
Reporänta 0,75 0,75 0,75 1,25 1,75
Boränta 3 mån 2,63 2,7 2,7 3,4 4,15
Boränta 2 år 2,73 2,9 3,15 3,6 4,65
Boränta 5 år 3,54 3,7 4,15 4,7 5,35
           
*Med boränta avses Nordeas listräntor.    

Räntekalkyl: Räkna ut hur en förändring påverkar dig:

  27-jan-14 3 mån juni rf ee
Reporänta 0,75 0,75 0,75 1,25 1,75
Boränta 3 mån 2,63 2,7 2,7 3,4 4,15
Boränta 2 år 2,73 2,9 3,15 3,6 4,65
Boränta 5 år 3,54 3,7 4,15 4,7 5,35
*Med boränta avses Nordeas listräntor.