Vinstlyft för Elanders

Publicerad 2014-01-27 12:55

Rapport Tryckerikoncernen Elanders ökar vinsten rejält i fjärde kvartalet. I samband med rapporten presenteras villkoren för bolagets nyemission.

Tryckerikoncernen Elanders redovisar ett resultat efter skatt på 35 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (8). Resultatet per aktie uppgick till 1:53 kronor (0:36).

Nettoomsättningen uppgick till 598 miljoner kronor (527).

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 60 miljoner kronor (46) medan rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 54 miljoner (48).

Resultatet före skatt, ex eo, uppgick till 53 miljoner kronor (59).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 104 miljoner kronor (-20).

En utdelning om 0:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2013 (0:60).

33 kr teckningskurs

Elanders styrelse kommer att föreslå en teckningskurs på 33 kronor per aktie och att sex befintliga aktier berättigar till teckning av en ny
aktie i den sedan tidigare aviserade garanterade nyemissionen i bolaget.

Det framgår av Elanders bokslutskommuniké.

Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna och föreläggs årsstämman för beslut den 24 april 2014. Emissionen är på totalt cirka 125 miljoner kronor och genomförs för att finansiera en del av förvärvet av Mentor Media.

Nyemissionen beräknas vara slutförd omkring månadsskiftet maj/juni 2014.

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"