Lägre priser på skog

Publicerad 2014-01-23 08:41

Råvaror Priset på skogsmark fortsatte att falla i fjol. Men nu börjar man se en ljusning på marknaden, enligt LRF Konsult.

År 2012 innebar ett trendbrott då priset på skogsmark började falla efter flera års uppgång och i fjol fortsatte priserna att falla. Nedgången 2013 var i snitt 7 procent och snittpriset landade på 370 kr/m³sk (skogskubikmeter), enligt LRF Konsult.  

Lägre virkespriser är en av orsakerna till prisnedgången. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora.

– I Norrland är prisnedgången störst med hela 12 procent. Det är i norr som nedgången på virkesmarknaden påverkar skogsmarkspriserna mest och uppgången har också varit störst när virkeskonjunkturen varit starkare. I mellersta och i södra Sverige är nedgången 5 procent. Den som köpte en skogsfastighet för tio år sedan har dock fortfarande gjort en bra affär då den reala uppgången har varit hela 70 procent för hela riket, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Men efter två år av fallande priser kan man nu se en ljusning på marknaden, menar Markus Helin.

– Vi ser tecken som gör att vi har en försiktigt optimistisk inställning inför prisutvecklingen på skogsmark under 2014. Antalet avslut har ökat under senare delen av 2013, vi har ett fortsatt lågt ränteläge och får signaler om att skogsindustrins lönsamhet går åt rätt håll. Virkespriserna har dessutom totalt sett börjat röra på sig åt det positiva hållet. Sammantaget gör marknadens signaler och omvärldsfaktorer att det är svårt att tolka läget på annat sätt än att det är köpläge avseende skogsmark för den långsiktige, säger han.