Shelton Petroleum vill köpa Petrogrand

Publicerad 2014-01-22 08:35

Affärer Shelton Petroleum lägger ett bud på Petrogrand. För varje aktie i Petrogrand erbjuds 0,30 aktier av serie B i Shelton, vilket motsvarar en premie om 38,9 procent jämfört med tisdagens stängningskurser.

Vid full anslutning leder erbjudandet till en utspädning för Sheltons befintliga aktieägare om cirka 49,8 procent.

Styrelsen i Shelton anser att det finns industriella och finansiella motiv till affären, skriver bolaget.

Shelton har en licensportfölj med växande produktion och betydande prospekteringspotential offshore i Ukraina. Transaktionen ger, genom Petrogrands kassa, finansiella medel att realisera potentialen i tillgångsportföljen och att tillvarata de expansionsmöjligheter som olje- och gasmarknaden erbjuder.

Dessutom förväntas likviditeten i Shelton-aktien öka och bolagets position på finansmarknaden stärkas.