Creades vänder till vinst

Publicerad 2014-01-21 08:56

Rapport Sven Hagströmers investmentbolag Creades redovisar ett rejält förbättrat resultat för fjärde kvartalet. Bolaget siktar på att öka lönsamheten ytterligare i år.

Investmentbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 166 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2013 (-48). Resultatet per aktie uppgick till 10:91 kronor (-1:96).

Substansvärdet per aktie var 177 kronor per den 31 december.

Creades föreslår inlösen med likvid i form av Avanzaaktier och kontanter motsvarande cirka 10 procent av Creades substansvärde, varför ingen ordinarie utdelning föreslås.

Föreslår inlösenprogram

Creades föreslår stämman att besluta om frivillig inlösen av aktier i Creades motsvarande cirka 10 procent av Creades substansvärde, där Creadesaktier ska bytas mot Avanzaaktier i ett inlösenförförande.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt förslaget får Creades aktieägare lösa in var fjortonde Creadesaktie och erhålla en aktie i Avanza samt ett kontantbelopp om 38:00 kronor.

Genom erbjudandet förs tillgångar värda 266 miljoner kronor, motsvarande 10 procent av Creades substansvärde, över till Creades aktieägare. Maximalt kan 1.089.938 Creadesaktier bli föremål för inlösen.

Premien vid pressmeddelandets publiceringstillfälle uppgår, med en beräknad inlösenlikvid på 285:50 kronor (Avanzas stängningskurs var 247:50 kronor dagen före pressmeddelandet), är 63 procent över Creadeskursen 175 kronor.

Förslaget om inlösen är i enlighet med bolagsordningen och en följd av en genomsnittlig substansrabatt som översteg 10 procent under det andra halvåret 2013.

Creades ordförande Sven Hagströmer kommenterar förslaget i pressmeddelandet:

” Inlösenerbjudandet är att se som en åtgärd för att minska substansrabatten där Creades aktieägare erbjuds att realisera det fulla värdet för en del av sitt innehav. Med nuvarande substansrabatt bedömer vi att detta är ett mer förmånligt tillvägagångssätt för att återföra värde till aktieägarna än till exempel utdelning”, säger han.

Inlösenförslaget ska tas upp vid en årsstämma den 3 mars. Den dagen beräknas även bli sista dag för handel med Creadesaktier inklusive inlösenrätt.

Creades kommer att äga minst 10 procent av Avanza efter inlösenförfarandet.

”Möjligt öka lönsamheten”

Investmentbolaget Creades är övertygat att deras bolag kommer att utvecklas väl och stärka sin konkurrenskraft under 2014.

”De kostnadsprogram som exekverats under 2013 och det systematiska arbetet med att ta marknadsandelar kommer göra det möjligt för våra bolag att öka lönsamheten i år”, skriver Creades vd Stefan Charette i bokslutsrapporten.

Han påpekar att det fortfarande råder utmaningar i det makroekonomiska läget, men att Creades dock börjar se en ökande efterfråga på bolagens produkter iframförallt Europa och USA.

Han skriver vidare att Carnegie har fortsatt att arbeta med strukturåtgärderna för att återgå till lönsamhet och att bolaget återigen visar vinst. De kostnadsbesparingsprogram som sjösatts i Lindab har börjat ge resultat och Creades har stora förväntningar på att rörelseresultatet i Lindab utvecklas välunder 2014.

Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: AP/TT
Wall Street
New York öppnar uppåt
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Börsen
Försiktigt uppåt
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"
Asien
Asien: Fortsatt breda uppgångar
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
Husqvarna gör omvänd vinstvarningAktien stiger på börsen
Analys
Citi: Ericssons prognoser för 2020 höjs i betydande grad"Restriktioner i Europa har gradvis upphört"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Placeringar
Swedbank höjer aktievikten och överviktar Europa”Ett märkligt halvår på börsen har precis avslutats”
Foto: istockphoto
Rapport
Omvänd vinstvarning från Kindred
Aktie
Electrolux: Förlusten blir betydligt lägre än väntat
Rapport
RNB: Kraftig ökning av e-handeln
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties stämmer Stockholm stad
Placera
Kull: Allt färre privatsparare tror på sjunkande börs”Kraftig majoritet av börsoptimister”
Aktie
Storägare har gått ur PowercellAktien faller över 7 procent
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Rekordmånga sålda bostadsrätter i juni
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Pandemin
Danske: Produktionsdata visar att fallet är över
7/7
Trading Direkt om lärdomar från coronakrisen