Nordeas tre favoritbörser

Publicerad 2014-01-17 10:25

Placeringar Nordeas danska seniorstrateg pekar ut två BRIC-länder och Japan som de mest intressanta marknaderna 2014.

Avkastningen kommer i hög grad variera beroende på vilken marknad man placerar på i år. Det menar Nordeas Henrik Drusebjerg i en färsk analys. Tre länder pekas ut som särskilt intressanta för placerare.

– Kina, Ryssland och Japan är de länder vi har högst förväntningar på. Den globala tillväxten kommer generellt att stötta aktiemarknaderna. I dessa tre länder gynnas marknaden ytterligare av solid vinsttillväxt och politiska reformer med fokus på tillväxt i ekonomin, säger Henrik Drusebjerg.

När det gäller Kina så konstaterar Drusebjerg att den nuvarande ekonomiska tillväxtmodellen har nått sin gräns. Men nu ska en mängd reformer hjälpa till att lyfta den kinesiska ekonomin, bland annat genom att öka den inhemska efterfrågan.

I Ryssland har aktievärderingen inte hängt med de senaste årens vinsttillväxt i bolagen. Det gör att aktiemarknaden handlas med en rabatt motsvarande 67 procent i förhållande till den globala aktiemarknaden.

På Tokyobörsen i Japan ser Nordea fortsatt potential trots att den var en av fjolårets bästa börser.

– En billig valuta och stigande tillväxt kan lyfta japanska aktier ytterligare, säger Henrik Drusebjerg.

Han konstaterar dock att det krävs strukturella reformer för att tillväxten ska hålla i sig på sikt i Japan.