Oljebolag handlas igen

Publicerad 2013-12-13 09:53

Aktier Handeln med de tidigare stoppade aktierna i Shelton Petroleum och Petrogrand återupptogs på fredagsförmiddagen.

Det framgår av pressmeddelanden från Nasdaq OMX Nordic. Sedvanligt auktionsförfarande påbörjas klockan 9.30.

Samtidigt meddelas att aktierna i Shelton Petroleum och Petrogrand observationsnoteras från och med i dag.

Styrelserna för Shelton Petroleum och Petrogrand för nu konstruktiva samtal och gör den gemensamma bedömningen att en större lösning som potentiellt kan skapa stora värden för båda bolagen är nära förestående.

Det framgår av ett pressmeddelande från Shelton Petroleum.

Handeln i båda bolagens aktier stoppades tidigare i veckan. Bakgrunden är oenighet mellan parterna angående rätten till konvertering om den andra konvertibeln, K2, i de två konvertibelemissioner som Shelton Petroleum och Petrogrand träffade avtal om i somras.

Den lösning som nu anges innebär ett kapitaltillskott till Shelton Petroleum som beloppsmässigt överstiger den andra konvertibeln, K2, och sker till en snittkurs som väsentligt överstiger konverteringskursen enligt K2, heter det i pressmeddelandet.

Vidare anges att styrelserna i bolagen har en samsyn kring hur Shelton Petroleums tillgångar och möjligheter ska förvaltas.

I ett separat pressmeddelande skriver Petrogrand att styrelserna för Petrogrand och Shelton Petroleum nu för konstruktiva förhandlingar och söker finna en gemensam lösning som är acceptabel för båda.

”Parterna gör den gemensamma bedömningen att en större lösning kan skapa stora värden för båda bolagen”, skriver Petrogrand.

Enligt Petrogrand är den andra konvertibel ett fristående finansiellt instrument och som sådant inte underställt avtalet från i somras.

”Enligt Petrogrands uppfattning bryter inte Petrogrand mot villkoren för Konvertibel 2 och har därför fortsatt begärt konvertering”, skriver Petrogrand.