Raysearch ökar förlusten

Publicerad 2013-11-27 07:54

Rapport Säljuppbyggnad och advokatkostnader tynger resultatet för medicinteknikbolaget Raysearch som får se sin förlust växa rejält.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på -15,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (-1,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:44 kronor (-0:04).

Nettoomsättningen uppgick till 39 miljoner kronor (40,2).

Rörelseresultatet blev -15 miljoner kronor (-0,4).

Detta tynger resultatet

Medicinteknikbolaget Raysearchs kraftigt försämrade resultat, minus 15 miljoner kronor under det tredje kvartalet mot minus 0,4 miljoner kronor under motsvarande period i fjol, trots stigande intäkter, är en följd av ”stora satsningar på uppbyggnad av en infrastruktur för försäljning, marknadsföring och support av RayStation, ökade utvecklingskostnader samt av att vi betalade höga advokatarvoden till följd av patenttvisten i USA”.

Det skriver bolagets vd Johan Löf i niomånadersrapporten. Han uppger att intresset för dosplaneringssystemet Raysearch ökar med fler och fler affärsdiskussioner över hela världen.

”Det är svårt att förutse hur fort det intresset översätts till order och leveranser men det finns goda förutsättningar för en mycket stark avslutning på 2013”, avslutar Johan Löf sin vd-kommentar.