Två köpvärda aktier

Publicerad 2013-11-18 09:00

Aktietips Börsveckan har grävt fram två aktier som ser riktigt intressanta ut och har goda förutsättningar att leverera avkastning.

Nolato har haft ett fenomenalt år men har mer att ge och det finns fortfarande många skäl att köpa Transcom. Det menar Börsveckan i tidningens senaste nummer.

Nolato, som tillverkar polymera komponenter, ser ut att kunna summera ett rekordstarkt år.

”Trots detta är förväntningar för 2014 och framåt lågt ställda vilket ger goda förutsättningar för aktien att fortsätta leverera god avkastning”, skriver Börsveckan som dessutom tror på utdelningsfest i Nolato till våren. Tidningen räknar med en utdelning på 7 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på 5 procent på nuvarande kursnivåer.

Börsveckan listar även flera skäl – däribland en potentiell avknoppning av inkassoverksamheten – till att behålla köpmarkeringen på call center-bolget Transcom. Därefter är det knapert med köp- eller säljråd i det senaste numret.

Inga köpcase

Svedbergs börsvärde har halverats under de tre senaste åren. Börsveckan ser inte någon vändning i sikte för badrumstillverkaren och avvaktar med aktien. Tidningen pekar i analysen på skärpt konkurrens, tappade marknadsandelar, många vd-byten och svårigheter på exportmarknaderna.

Tidningen har även en neutral inställning till klädbolaget RNB. Aktien lyfte välförtjänst efter bolagets försäljning av JC. Men nu återstår ett segt arbete med att höja lönsamheten i de kvarvarande delarna, skriver Börsveckan som i analysen ifrågasätter bolagets konglomeratsliknande affärsidé.

Aktien i fabrikventilationsbolaget Nederman har stigit 35 procent i år och därmed krävs snabba förbättringar i verksamheten för att försvara värderingen, resonerar Börsveckan. Tidningen pekar i första hand på att integrationsarbetet med förvärvade EFT måste ha ett högt tempo.

”Inga större utrymmen finns för bakslag framöver”, skriver Börsveckan som menar att Nederman är ”någorlunda fullvärderad” i det korta perspektivet.

Moberg Pharma har haft ett investeringsår och 2014 bör bli ett skördeår om satsningarna bär frukt.

”Men det är för tidigt att säga”, skriver Börsveckan som återigen tar fram avvakta-stämpeln.