Europa sänker Securitas

Publicerad 2013-11-07 08:06

Rapport Säkerhets- och bevakningsjätten Securitas resultat för det tredje kvartalet var sämre än väntat. Försämrad säkerhetsmarknad i Sydeuropa tynger resultatet.

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 892 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013.

Analytikernas prognos var ett rörelseresultat före avskrivningar på 941 miljoner.

Försäljningen uppgick till 16.605 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 16.843 miljoner kronor.

Sydeuropa fortsätter försämras

Securitas organiska försäljningstillväxt var 1 procent under det tredje kvartalet och reflekterade den bistra makroekonomiska situation som råder i USA och Europa, och säkerhetsmarknaden i länder som Frankrike, Portugal och Spanien fortsätter att försämras.

Det skriver vd Alf Göransson i kvartalsrapporten.

Svaga tecken på makroekonomisk återhämtning i USA och Europa reflekteras ännu inte i tillväxt på säkerhetsmarknaden.

Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk försäljningstillväxt.

Koncernens rörelsemarginal var 5,4 procent (5,2). Förbättringen berodde främst på omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogrammet från 2012.

Den positiva engångseffekten från försäljningen av delar av hemlarmsverksamheten i Belgien och Nederländerna uppvägdes av en negativ engångseffekt från en nedskrivning av operativa anläggningstillgångar i samband med en försäljning av ett förlustbringande kontrakt i Singapore.

De totala prisjusteringarna i koncernen var något lägre i förhållande till löneökningarna, skriver säkerhetsbolaget.