Loomis växlar upp

Publicerad 2013-11-06 08:15

Rapport Kontanthanteringsbolagets delårssiffror var i linje med analytikernas prognos. Nu ökar bolaget fokus på tillväxt, framgår det av rapporten.

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett resultat före skatt på 294 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 293 miljoner kronor enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelseresultatet ebita blev 311 miljoner kronor, jämfört med väntade 314 miljoner kronor.

Intäkterna landade på 2.897 miljoner kronor, här låg förväntningarna på 2.864 miljoner kronor.

Ökat fokus på tillväxt

Loomis är nu mycket nära sitt långsiktiga rörelsemarginalmål om 10 procent och bolaget har därför börjat fundera på nästa steg. Det skriver vd Jarl Dahlfors i rapporten.

På rullande tolv månader är marginalen nu 9,9 procent.

”När vi nu närmar oss det finansiella målet är det naturligt för oss att börja fundera över hur vi kan ta nästa steg i Loomis utveckling. Vi kommer även fortsättningsvis att ha stort fokus på effektivitet och lönsamhet men vi kommer även att ha ett ökat fokus på tillväxt. De förändringar som vi kan tänkas göra framöver bör beskrivas som kursjusteringar snarare än som kursomläggningar men ändå förändringar som kommer att märkas. Jag kommer nu ta den tid som behövs för att tillsammans med organisationen staka ut vägen framåt”, skriver Jarl Dahlfors.