Pensionsbolagen som är bäst på hållbarhet

Publicerad 2013-10-25 13:14

Hållbarhet Flera pensionsbolag håller inte måttet i sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Det visar en granskning som rådgivningsföretaget Max Matthiessen har gjort.

Allt fler pensionssparare vill att deras pensionspengar ska förvaltas på ett hållbart sätt. Men ofta glöms den traditionella pensionsförsäkringen bort, trots att det handlar om 2 000 miljarder kronor.

Därför har rådgivningsföretaget Max Matthiessen undersökt hur elva stora pensionsbolag sköter sitt hållbarhetsarbete när det gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning.

– Det är kapitalförvaltningen vi granskat. Inte om pensionsbolaget har miljöbilar eller använder miljövänligt papper. Granskningen har skett i två steg. Först har vi granskat bolagens officiella policy kring hållbara investeringar. Sedan har vi undersökt om de följer sin policy genom att granska hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och liknande, säger Anders Aronsson, analyschef på Max Matthiessen.

Kåpan i botten

Av de elva undersökta pensionsbolagen är det en som sticker ut – negativt. Det är Kåpan, som förvaltar 50 pensionsmiljarder åt statsanställda. Bolaget har inte en enda rad om hållbart ägande i sin information till spararna.

– Det är verkligen anmärkningsvärt att staten inte håller måttet, säger Anders Aronsson.

Men Kåpan är inte ensam. Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Liv och Alecta får också underkänt. Enligt granskningen är Länsförsäkringar dåliga på att återrapportera vad de gjort och Handelsbanken Liv anses ha en alldeles för låg ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete.

­Alecta då?

– De har inte varit ambitiösa i att rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Men så fort vår granskning offentliggjordes började de göra förbättringar. Men dom lever ännu inte upp till våra krav på att få godkänt. Vi får se hur det blir när vi gör en uppföljning, säger Anders Aronsson, som arbetat efter en beprövad undersökningsmetod.

Metoden baseras på PRI, ett frivilligt regelverk för ansvarsfulla investeringar som initierats av FN.

SPP i topp

Medan kvartetten SEB, Nordea, AMF och Skandia parkerade i mitten med godkänt var det en trio som utmärkte sig och fick toppbetyg.

På andra och tredje plats kom Folksam respektive KPA.

– De är tätt sammanlänkade och Folksam har profilerat sig hårt i sitt arbete med ägarstyrning där de har en stark röst i Carina Lundberg Markow, säger Anders Aronsson.

Klart bäst i Max Matthiessens rankning blev SPP.

En viktig förklaring till topplaceringen är att SPP köptes av norska Storebrand 2007, menar bolagets hållbarhetschef Stina Billinger. Före det, då Handelsbanken ägde SPP, fanns hållbarhetsfrågorna knappt på agendan.

– Storebrand har jobbat med frågorna i 17 år. Dessutom har vi ett väldigt erfaret team och hållbarhetsfrågorna är väl förankrade i företagsledningen. Rankningen avser bara traditionell försäkring. Men vi gör precis samma arbete i all vår förvaltning, säger Stina Billinger.

 

SPP i topp

SPP är bäst på hållbarhetsarbete när det gäller traditionell försäkring. Klart sämst är Kåpan, som placerar pensioner åt statligt anställda.

 

Bolag

Betyg

1. SPP

Väl godkänd

2. KPA

VG

3. Folksam

VG

4. SEB Trygg Liv

Godkänd

5. Nordea Liv

G

6. AMF

G

7. Skandia

G

8. Alecta

Icke godkänd

9. Handelsbanken Liv

IG

10. Länsförsäkringar Liv

IG

11. Kåpan

IG

Källa: Max Matthiessen