MTG klår förväntningarna

Publicerad 2013-10-22 13:04

Rapport Mediekoncernens resultat för tredje kvartalet var högre än förväntat. Samtidigt höjs förväntningarna på betal-TV i Norden.

MTG:s resultat före skatt blev 279 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Väntat var ett resultat före skatt på 268 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Försäljningen uppgick till 3.204 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 3.136 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, inklusive resultatandelar från intressebolag, blev 289 miljoner. Väntat var 275 miljoner.

Justerar upp prognos

Mediekoncernen MTG höjer förväntningarna för rörelsemarginalen inom Betal-tv Norden för helåret 2013 och räknar nu med en marginal på 11-12 procent.

Den tidigare prognosen var en rörelsemarginal på 10-12 procent. Det framgår av delårsrapporten.

MTG upprepar emellertid prognosen om att Betal-tv Norden väntas öka sina intäkter 2013, exklusive valutaeffekter samt att marginalen förväntas öka under 2014.

Första kvartalet 2014 väntas sändningarna i Sverige från vinter-OS i Sotji under februari 2014 öka försäljningen men ha motsatt effekt på vinsten för både Betal-tv Norden och Fri-tv Skandinavien, uppger MTG.

Vidare upprepar MTG att rörelseresultatet för Betal-tv Tillväxtmarknader förväntades överstiga ett nollresultat för helåret 2013 och att lönsamhetsnivån ökar 2014.

Viaplay ”växer kraftigt”

Kundbasen för MTG:s streamingtjänst Viaplay ”växer kraftigt” i Norden.

Det skriver MTG:s vd Jørgen Madsen Lindemann.

Antalet premiumabonnenter i Betal-TV Norden, inklusive Viaplay, ökade under det tredje kvartalet jämfört med föregående år samt mot föregående kvartal, skriver MTG fortsatt utan att specificera exakt hur många kunder Viaplay har.

”Koncernen förväntar sig fortsatt att den totala abonnentbasen (Viasat och Viaplay) kommer att växa under 2013 och framöver”, skriver MTG.

Exklusive Viaplay minskade abonnentbasen, framgår det av ett stapeldiagram i rapporten.