Stark rapport från Millicom

Publicerad 2013-10-21 08:15

Rapport Teleoperatören Millicoms rapport för det tredje kvartalet var bättre än vad analytikerna hade väntat sig.

Millicoms underliggande rörelseresultat före avskrivningar, ebitda, blev 470 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2013. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Det väntade ebitda-resultatet var 448 miljoner dollar enligt SME Direkt, detta på divisionsnivå, det vill säga före koncerngemensamma kostnader.

Ebitda-marginalen för kvartalet blev 38,6 procent, mot väntade 35,5 procent. Omsättningen uppgick till 1,290 miljoner dollar, väntat var 1.262 miljoner dollar.

Upprepar prognos

Millicom upprepar prognosen om att den så kallade group ebitda-marginalen, exklusive Online, blir cirka 40 procent 2013.

Analytikerna hade räknat med motsvarande marginal på 35,9 procent för 2013, enligt SME Direkt.

Millicom ändrar prognosen för sin online-enhet om en förlust på ebitda-nivå på 70-90 miljoner dollar 2013. Tidigare väntades en förlust om 125-150 miljoner dollar.

Intäkterna för Online väntas hamna på drygt 80 miljoner dollar, en sänkning från den tidigare uppskattningen om nära 100 miljoner.
Analytikerna hade räknat med att Online skulle visa ett ebitda-resultat på -120 miljoner dollar och intäkter på 99 miljoner.  

Prognosen för investeringar, capex, upprepas: de väntas toppa kring 20 procent av omsättningen 2013. Här låg förväntningarna på 20,2 procent, enligt SME Direkt.