SKF sämre än väntat

Publicerad 2013-10-15 12:03

Rapport De flesta punkter i kullagerbolaget SKF:s delårsrapport var en besvikelse. Både resultat och försäljning var lägre än väntat.

SKF hade vid 12.15-tiden tappat 3,1 procent till 174:90 kronor, från nivå runt 183 kronor just före bolagets kvartalsrapport publicerades klockan 12.

SKF redovisar ett resultat före skatt på 1.717 miljoner kronor för tredje kvartalet 2013. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.804 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s försäljning låg på 15.623 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 16.105 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 1.923 miljoner kronor. Här var 2.003 miljoner kronor väntat. Volymerna stod för 2,2 procent av försäljningsökningen, mot väntade +3,6 procent (-5,0%).

SKF spår att efterfrågan på koncernens produkter och tjänster under det innevarande kvartalet totalt sett kommer vara relativt oförändrad sekventiellt sett (jämfört med föregående kvartal), och något högre på årsbasis (jämfört med motsvarande kvartal i fjol).

Spår oförändrad efterfrågan

SKF spår i sin niomånadersrapport att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2013 kommer att bli relativt oförändrad för koncernen jämfört med föregående kvartal.

Det är en upprepning jämfört med halvårsskiftet, då en relativt oförändrad efterfrågan också förväntades.

Jämfört med fjolårets fjärde kvartal väntas en något högre efterfrågan.

Tillverkningsnivån kommer att vara relativt oförändrad under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje, och högre jämfört med det fjärde kvartalet i fjol. Vid halvårsskiftet planerades likaledes en oförändrad tillverkningsnivå under det tredje kvartalet jämfört med det andra.

Regionalt märks att SKF väntar sig en något högre efterfrågan i Asien under det fjärde jämfört med det tredje kvartalet 2013. För övriga regioner samt för alla affärsområden väntas en relativt oförändrad efterfrågan.

Valutaeffekter tynger

SKF:s rörelseresultat påverkades negativt med 190 miljoner kronor av valutaeffekter under det tredje kvartalet, enligt niomånadersrapporten, där rörelseresultatet rapporterades till 1.923 miljoner kronor (1.908) mot väntade 2.003 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Vid halvårsrapporten spåddes en negativ påverkan på drygt hälften av detta, 100 miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet väntas nu en negativ effekt på 120 miljoner kronor, mot minus 30 miljoner kronor vid halvårsrapporten. Helåret väntas därmed påverkas med minus 630 miljoner kronor.