Billigare än seniorlån

Publicerad 2013-09-08 11:35

Lån Att ta ett seniorlån kan vara ett sätt att dryga ut pensionen. Men det finns faktiskt billigare metoder att frigöra kapital från bostaden. Så här gör du.

Många pensionärer äger i dag bostäder som är lågt belånade eller inte är belånade alls. Genom att belåna bostaden kan man frigöra kapital som blir ett välkommet tillskott i plånboken när pensionen inte räcker till.

Att gå till banken och ta ett vanligt bolån kan vara svårt eftersom många pensionärer har låga löpande inkomsterna. Då kan seniorlån vara ett alternativ (läs tidigare artikel här).

Men inte nog med att seniorlån kan vara ganska komplext uppbyggda. De är dessutom dyrare än ett vanligt bolån.

Låna av barnen

I boken ”Planera pensionsuttagen rätt”  tipsar pensionsexperten Nils Bacos om ett annat sätt att frigöra kapital från bostaden.

– Du som är pensionär låter din son eller dotter låna pengar med ditt hus som säkerhet. Om barnen har inkomst och ditt hus som säkerhet kommer banken troligen att kunna erbjuda dem en lägre ränta än ett seniorlån och amorteringsfrihet under lång tid, säger Nils Bacos.

Så här gör du

Din son eller dotter lånar alltså pengar av banken med ditt hus som säkerhet. Räntorna betalas som vanligt och barnet drar av räntekostnaden i deklarationen.

Pengarna lånas sedan ut till dig mot revers där belopp och ränta är samma som banklånet. Du betalar sedan ränta till barnen och drar av detta i deklarationen. Barnen tar i sin tur upp ränteinkomsten i deklarationen men eftersom ränteinkomsterna och ränteavdragen tar ut varandra blir det ett nollsummespel.

När huset sedan säljs löses reversen mellan barn och föräldrar och pengarna betalas tillbaka till banken.

Hundratusentals kr billigare

I boken ger Nils Bacos ett räkneexempel där Svensk Hypotekspensions seniorlån jämförs med lån genom barnen. I jämförelsen lånar du 200 000 kr till 5,30 procent i ränta hos Svensk Hypotekspension eller 3,0 procent hos banken.

Sett över en tioårsperiod innebär det att Hypotekspensions lån blir 66 500 kr dyrare än lånet via barnen. På 20 år blir skillnaden 200 000 kr.

Löpande räntebetalningar

Räkneexemplet förutsätter att räntorna ackumuleras och betalas först när lånet löses. Så är till exempel upplägget hos Svensk Hypotekspension.

Men den som tar ett bolån får i praktiken räkna med att punga ut med löpande räntebetalningar. Ett ”barn-lån” förutsätter alltså att du har råd att betala löpande räntor. Men om du har det blir upplägget ännu mer förmånligt jämfört med ett seniorlån.

– Att betala ränta på ränta blir dyrt i längden. Om du betalar löpande ränta till banken blir skillnaden gentemot seniorlån ännu större. Dessutom kan du utnyttja räntavdragen direkt. Man vet inte hur länge de kommer att vara kvar, säger Nils Bacos.