Holmen slog förväntningarna

Publicerad 2013-08-14 12:46

Rapport Skogs- och pappersbolaget Holmen slog analytikernas förväntningar på nästan alla punkter.

Holmen redovisar ett resultat före skatt på 257 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (436), framgår det av delårsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 197 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Holmens rörelseresultat blev 307 miljoner kronor inklusive engångsposter (488), vilket innebär en rörelsemarginal på 7,3 procent (10,7).

Analytikerna hade förutspått ett rörelseresultat inklusive engångsposter om 251 miljoner kronor och en marginal på 6 procent.

Engångsposterna uppgick till 102 miljoner kronor. Väntat var enligt SME Direkt +100 miljoner.

Försäljningen uppgick till 4.197 miljoner kronor för perioden (4.569). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.191 miljoner kronor.

Fyra av fem affärsområden bättre än väntat

Skogsbolagets affärsområde Paper mötte en fortsatt svag efterfrågan på tryckpapper under det första halvåret 2013. Vissa prishöjningar har dock genomförts vid halvårsskiftet.

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet för Paper landade på -77 miljoner kronor, att jämföra med analytikernas förväntningar enligt SME Direkt om -114 miljoner.

De tidigare aviserade stängningarna av två pappersmaskiner med en total produktion om 340.000 ton genomförs under september och oktober, skriver bolaget. Efter stängningarna kommer produktionskapaciteten att uppgå till 1.450.000 ton, varav hälften specialprodukter.

Även för kartongtillverkningen inom Iggesund Paperboard levererar Holmen ett bättre resultat än väntat, 45 miljoner kronor, mot väntade 21 miljoner.

Marknadsläget för solid- och falskartong var stabilt under kvartalet och leveranserna ökade med 5 procent under årets sex första månader jämfört med samma period i fjol.

Sågverksverksamheten inom affärsområdet Timber redovisade en förlust om 15 miljoner kronor. Väntat var en förlust på 20 miljoner kronor.

”Marknadsläget för sågade trävaror var fortsatt svagt. Skillnaden mellan försäljningspris och råvarukostnad är på en historiskt låg nivå”, skriver Holmen.

Produktionen var högre och råvarukostnaden lägre under det första halvåret än under 2012, men effekten motverkades till stor del av en starkare krona.

Den största vinsten visade affärsområdet Skog, 240 miljoner, att jämföra med SME Direkt-förväntningarna om en vinst på 226 miljoner.

Både avverkningsvolym och skogsvårdskostnader var säsongsmässigt höja. Efterfrågan på timmer och massaved i Sverige var normal under kvartalet och marknadspriserna i stort oförändrade.

Affärsområdet Energi slog dock inte SME Direkt-prognosen med ett rörelseresultat på 43 miljoner kronor, rensat för en engångspost om +102 miljoner. Väntat var 71 miljoner.

Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar