”Kriser skapar köplägen”

Publicerad 2013-07-12 09:37

Krönika Inte sedan finanskrisen 2008 har flykten från tillväxtmarknaderna varit så stor som nu. Då kan det löna sig att gå mot strömmen och att köpa impopulära och undervärderade företag, skriver Skagen Kon-Tikis förvaltare Kristoffer Stensrud i en gästkrönika.

Vad som är populärt och impopulärt förändras snabbt bland investerarna i finansvärlden. Från att ha varit en i det närmaste avkastningssäker hamn under stora stora delar av 2000-talet har tillväxtmarknader förvandlats till paria. Särskilt tuff var behandlingen under juni. Inte sedan finanskrisen hösten 2008 har flykten från tillväxtmarknaderna varit så stor.

Svenska investerare med pengar placerade i den del av världen som står för nästan all ekonomisk tillväxt kan konstatera att årets första sex månader har åsamkat dem en förlust på 6,6 procent (SKAGEN Kon-Tiki har i jämförelse backat 1,2 procent). De som istället satsat på aktiemarknader i de länder som står för en mycket mindre del av den ekonomiska tillväxten i världen, i utvecklade länder, har kunnat glädja sig över en förträfflig avkastning på 10,2 procent.

Stor rabatt i tillväxtmarknader

Prissättningen av bolag i tillväxtmarknader ligger nu långt under det historiska genomsnittet baserat på både löpande intjäning och bokfört eget kapital. Jämfört med utvecklade marknader har inte rabatten, eller riskpremien om man så vill, varit större på åtta år. 

Investerarnas fokus har på nytt riktats mot en möjlig kreditkris och svagare ekonomisk tillväxt i Kina, nedslående ekonomiska nyckeltal, indikatorer och prognoser från i stort sett alla tillväxtländer. På toppen av detta kommer oro och ett ökande missnöje med den politiska styrningen hos den snabbt växande medelklassen i flera tillväxtländer. Detta har vi själva kunnat beskåda på TV i form av utagerande vanliga människor, som du och jag, i länder som Turkiet, Brasilien och inte minst i Egypten, där demokratiseringen efter valet inte ledde till nödvändiga politiska reformer.

Förra året vid den här tiden var det den ihärdiga eurokrisen och en svag amerikansk ekonomi som präglade nyhetsbilden. Mycket har förändrats sedan dess. Det mesta till det bättre. Bostads- och arbetsmarknaden i USA, själva livsnerven i den amerikanska ekonomin, har återhämtat sig snabbare än vad de största optimisterna hade kunnat tänka sig.

Gröna skott i Europa
I Europa har de första gröna skotten kommit. Konstigt nog först i Sydeuropa där optimismen börjar öka. I alla fall om man ska tro de senaste PMI-undersökningarna som visar att inköpscheferna i företagen nu ser ljusare på tillvaron igen.

Kostnadsnedskärningar, inte minst i form av relativt lägre löner de senaste åren, har lett till en på vissa håll kraftig produktivitetsökning.

Svag inhemsk efterfrågan i både USA och Europa har fått företagen att satsa utomlands med ökande marknadsandelar inom vissa sektorer som resultat. Ökad tillväxt och bättre tider även på hemmaplan har lett till höjda förväntningar på att företagen ska leverera bättre resultat. I tillväxtmarknaderna är situationen annorlunda. Många år med hög tillväxt har lett till att kostnaderna har skjutit i höjden medan produktiviteten har gått motsatt väg. Utförsbacken har även synts i analytikernas vinstprognoser för bolagen.

Råvaruboomen död och begraven
Men dagens vinstprognoser bygger för mycket på en råvaruboom många förväntade sig 2010 men som nu är död och begraven. Alltför stora investeringar i ny kapacitet, minskad efterfrågan och giriga regeringar, som vill säkra att ”jordräntan” går till samhället istället för globala kapitalister är ansvariga för likvideringen.

Mixen av en svag makroekonomi, social oro och misskötsel av många bolag i tillväxtmarknader är giftig. Den medför att andra investeringsområden ser väsentligt mer attraktiva ut.

De senast årens utveckling i världsekonomin gör att tillämpningen av vår investeringsfilosofi, som har gett bra resultat det senaste decenniet, måste ändras lite. Mindre vikt måste läggas på generell ekonomisk tillväxt och mer på de enskilda företagens utveckling, var de än befinner sig i världen. 

Privata företag som trots kriser eller pressade situationer kan skapa värden och bygga varumärken från en lokal position är intressanta. Företag som är beroende av sociala koncessioner är ointressanta. Bolag som ger befolkningen en högre levnadsstandard, bättre kontroll över sina liv och god information håller vi dock våra ögon och öron öppna för.

Kriser skapar köplägen
Avslutningsvis, för de som har intrycket av att vi har blivit domedagsprofeter och talar emot oss själva: den senaste tidens generella utförsäljning av aktier i tillväxtmarknader, där de flesta bolagen konkurrerar på en global arena, skapar köplägen. Att gå mot strömmen och att köpa impopulära och undervärderade företag kan på kort sikt se ut som dåliga investeringar. På lång sikt har vi emellertid bra erfarenheter, från både Asien- och Ryssland-krisen under 1998, av att liknande situationer kan skapa mycket bra långsiktiga värden för aktieägarna. 

Kristoffer Stensrud 

(Detta är en översatt och bearbetad version av en artikel som publicerats i den norska affärstidningen Dagens Naeringsliv den 10 juli).