Så hittar du nya kunder

Publicerad 2013-06-24 08:39

Att ständigt hitta nya kunder är nyckeln till framgång, och framför allt ett av de bättre sätten att minska riskerna. Nya Affärer tipsar om olika sätt att finna nya kunder – och marknader.

Det traditionella sättet att nå kunderna har tidigare varit att annonsera i tidningen. Men det gäller inte längre, enligt en undersökning från Visma. När 400 företagare rankade de bästa vägarna till nya kunder hamnade tidningsannonsering först på fjärde plats, långt efter ”kontakter” och rekommendationer.

Att arbeta på dina olika nätverk och därigenom få rekommendationer från nöjda kunder – det är det absolut bästa sättet att hitta nya kunder. Det anser nio av tio av de tillfrågade företagarna.

Att rekommendationer är viktiga för företag som arbetar mot andra företag, business to business, är inte så konstigt. Men utvecklingen på konsumentmarknaderna visar att rekommendationer har blivit allt viktigare även för företag som säljer produkter eller tjänster till privatpersoner. 

Skälet är att människor i dag fäster stor vikt vid produkters pris och kvalitet, samtidigt som de jämför olika produkter på olika nätsajter. Det gör att rekommendationer vuxit i betydelse, även om annonser riktade till konsumenter fortfarande är ett vanligt tillvägagångssätt.

Utvecklingen inom de sociala medierna har gjort att vi dessutom har blivit vana vid att föra den här typen av dialoger med människor vi känner. Viktigast av allt – vi litar mer på dem vi känner, eller känner till, än på budskap som antingen är massutskick eller riktade till stora konsumentgrupper.

När en av mina vänner, eller en av min väns vänner, rekommenderar en produkt eller tjänst, är trovärdigheten i budskapet maximalt. Det kan ingen annons eller massutskick av nyhetsbrev konkurrera med. Här är några råd till hur du kan gå tillväga:

  1. Aktivera dina nätverk. Bestäm tillsammans med dina viktigaste kontakter att ni aktivt ska verka för att rekommendera varandra till nya kunder. För att det ska fungera måste alla bidra med rekommendationer, även du själv.
  2. Ibland fungerar ett informellt nätverkssamarbete så bra att det kan vara värt att formalisera det, till exempel genom att bestämma att genomförda affärer efter rekommendationer ger provision. Det är ett bra sätt att skapa en ”säljkår” som arbetar och tänker även på ditt företag.
  3. Vill du in på en ny marknad, till exempel ett nytt geografiskt område där du inte är känd och där du inte heller har några kontakter, utnyttja dina existerande nätverk. Har du arbetat med olika affärsnätverk och privata nätverk är chansen mycket stor att någon eller några av dina kontakter kan hjälpa dig få fotfäste på den nya orten eller regionen.
  4. Behöver du förändra din kundstruktur kanske du ska minska antalet kunder i stället för att skaffa fler, men samtidigt jobba närmare de kunder du har kvar. Ett närmare samarbete med färre kunder kan ge större affärer än om du bearbetar en mycket stor kundkrets. Det kan vara ett sätt att bemöta en sviktande marknad.