Därför stiger Elekta

Publicerad 2013-06-05 07:55

Rapport Strålterapibolaget Elekta stiger rejält på rapport trots att rörelseresultatet var sämre än väntat. Så här förklarar analytikerna saken.

Huvudfaktorer bakom kursuppgången utgörs av det starka kassaflödet och en oväntat hög organisk orderingång för det avslutande kvartalet.

Den bilden målar analytiker upp för Nyhetsbyrån Direkt.

”Det som sticker ut på uppsidan är orderingången och här har oron varit ganska stor. Både Europa och USA ger bra ordertillväxt i det fjärde kvartalet. Orderingången visar att Elekta har ett bättre momentum än Varian. Elekta ser väldigt välpositionerat ut både på etablerade marknader som tillväxtmarknader”, säger Johan Unnerus på Swedbank Markets.

Richard Koch på Kepler Cheuvreux ger sin syn bokslutet:

”Aktien är upp på en jättestark orderingång och ett starkt kassaflöde där bolaget når 76 procents cash conversion på helåret. Många har varit skeptiska till att de skulle nå över 70 procent. Aktien stiger då Elekta framförallt visar för de amerikanska hedgefonderna att bolaget har en bra orderingång, bra siffror och ett starkt kassaflöde. Det kan bli ett lättnadsrally i aktien”.

De nya helårsprognoserna imponerar inte direkt på analytikerna, även om det är tidigt på året.

”Prognoserna är lite svaga. Men Elekta har en historik av att ge försiktiga prognoser i början av året och möjligen höja dem senare”, kommenterar Kepler Cheuvreux-analytikern.

Extrautdelningarna bokförs även på pluskontot.

”Det skadar inte att bolaget ger lite extrautdelning framöver. Det tyder väl på att Elekta är positiva inför framtiden”, fortsätter Richard Koch.

Vid 9.50-tiden hade Elekta-aktien stigit knappt 7 procent till nästan 107 kronor.

Johan Unnerus är lite tagen på sängen över den stora kursreaktionen medan Richard Koch finner kursrörelsen fullt rimlig.

”Jag hade nog förväntat mig en uppgång på 2-4 procent”, säger Swedbank-analytikern.

Elekta redovisar ett rörelseresultat inklusive engångsposter på 1.163 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat inklusive engångsposter på 1.201 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Kvartalsomsättningen uppgick till 3.731 miljoner kronor, mot väntade 3.588 miljoner enligt SME Direkt.

Elekta bedömer att rörelseresultatet, ebita, förväntas växa med cirka 10 procent i lokal valuta det brutna räkenskapsåret 2013/2014.

Vidare spår Elekta att nettoomsättningen ska öka med mer än 10 procent i lokal valuta 2013/2014. Här låg förväntningarna på 11,6 procent enligt SME Direkt.

Valutakursrörelserna i förhållande till räkenskapsåret 2012/13 beräknas ha en negativ effekt om cirka 3 procentenheter på tillväxten i ebita.

Elektas investeringar i produktutveckling kommer att öka med över 20 procent, skriver bolaget också i sin bokslutskommuniké.

Medicinteknikföretaget Elektas vd Tomas Puusepp lägger räkenskapsåret 2012/13 till handlingarna och konstaterar att bolaget faktiskt överträffade samtliga finansiella mål.

Den organiska orderingången för helåret ökade med 14 procent och takten var ännu något högre under det avslutande fjärde kvartalet, +15 procent.

”Vår bedömning är att vi kommer fortsätta växa i snabbare takt än marknaden som helhet”, skriver Tomas Puusepp i delårsrapportens vd-ord.

Sett till olika regioner hade Elekta en orderingång i Europa som Tomas Puusepp beskriver som ”stark”, särskilt i Storbritannien, Tyskland och Ryssland.

I Nordamerika stärktes orderingången successivt under den senare delen av räkenskapsåret, även om marknaden i USA samtidigt påverkas av osäkerhet om ersättningsnivåer för strålterapi och hälsovårdsreformer.

I Asien och Stillahavsområdet har Elekta kunnat stärka sin position som marknadsledare, även om ökningen i orderingången under fjärde kvartalet här stannade på +2 procent.