Ratos tar in nytt kapital

Publicerad 2013-05-27 08:03

Nyheter För att finansiera nyförvärv tar investmentbolaget Ratos, med vd Susanna Campbell, in dryga miljarden via preferensaktier.

Investmentbolaget Ratos ger ut preferensaktier för, vid fullteckning, 1.452,5 miljoner kronor för att finansiera förvärven av Nebula och Hent samt delvis av Aibel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktierna emitteras till en teckningskurs om 1.750 kronor per aktie och till en effektiv årsavkastning om 6,8 procent efter en utdelningshöjning efter årsstämman år 2017.

Teckningsperioden är den 29 maj till 13 juni för institutioner och till 12 juni för allmänheten i Sverige. Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsen är den 28 juni.

En utdelning om 25 kronor per kvartal planeras fram till årssätmman 2017 (utdelning: 5,7 procent, 100/1.750). Därefter planeras utdelningen höjas med 20 kronor per preferensaktie och år, ”med hänsyn tagen till när i tiden utdelning beräknas ske”.

Ett prospekt om emissionen kommer att publiceras på tisdagen den 28 maj, och utfallet av teckningsperioden kommer att tillkännages den 14 juni.