Haldex ska spara

Publicerad 2013-05-21 08:35

Aktie Haldex har inlett ett omstruktureringsprogram som förväntas resultera i en årlig total besparing om 100 miljoner kronor, med full effekt från 2015.

Den totala kostnaden för programmet uppgår till 250 miljoner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fokus är på konsolidering av centrala processer och funktioner, optimering av försäljnings- och administrationskostnader, förändringar av den europeiska produktionsstrukturen och produktrationaliseringar.

I programmet ingår även nedskrivning av tillgångar om 98 miljoner kronor, relaterade till en förändrad produktionsstruktur och produktrationaliseringar.