Otäta fönster läcker mycket energi

Hitta husets energitjuvar

Publicerad 2013-05-17 13:59

Bostad Det lönar sig att syna varje vrå ordentligt i jakt på energitjuvarna – i synnerhet om du bor i ett äldre hus. Här ger vi tips på hur du kan kontrollera och åtgärda olika områden i hemmet.

Entré

Innanför entrén ska det råda stopp för kyla, regn och snö; i annat fall har du genast en uppgift att ta itu med. Det finns nytillverkade entrédörrar som effektivt håller kylan ute.

Ett alternativ är att renovera din befintliga dörr, till exempel kan byte av gångjärn och låsanordning göra dörren mer stabil och säker. Ur energisynpunkt är nya tätningslister på dörrkarmen en billig investering som minskar värmeförlusterna inomhus.

Förutom tätningslisterna bör du undersöka isoleringen (drevningen) runt dörrkarmen och eventuellt komplettera med nya drevremsor. Lossa fodren mellan vägg och karm så kan du se om drevningen är ojämn och behöver förbättras.

Fönster

Nästa steg är att undersöka fönstrena. Om du har äldre träfönster gäller samma princip som för dörrar: det räcker oftast med enkla förbättringar.

Ta en närmare titt på fönsterkittet och tätningslisterna. Gammalt fönsterkitt måste skrapas bort och träytan bör vara rengjord och torr innan du kittar om. Vid tätning av kopplade fönster ska du eftersträva att sidan mot det varma rummet är helt tät. Listen ska fästas mellan innerbåge och karm, men får inte blockera ventilationsspalten som gör det möjligt för uteluften att cirkulera mellan glasen.

Använd helst en silikonlist av god kvalitet, eller så kallad EPDM-list. Har du riktigt gamla träfönster kan det passa bättre med en ullist, det brukar byggnadsvårdare rekommendera.

Golv

Drar det kallt kring fötterna? Då beror det antagligen på att golvet är bristfälligt isolerat. Om du planerar att byta golvbeklädnad är det mödan värt att också åtgärda isoleringen.

En enklare åtgärd som kan minska kalldraget är att täta fogarna mellan vägg och golv. Lösgör golvlisterna eller socklarna så att du kommer åt att täta ordentligt med mjukfog. Fråga i byggvarubutiken efter lämplig, miljövänlig produkt.

Tak, skorsten och vind

Mycket av inomhusvärmen försvinner genom taket, men också genom skorstenspipan. Har din villa självdragsventilation bör du se till att spjället fungerar korrekt, så att det hindrar kall luft från att tränga in i huset när du inte eldar. Den mest värmeekonomiska lösningen om du har öppen spis är att ta bort spjället och installera en braskassett. Passa på att se över ventilationen så att både frånluftsfläktar och tilluftsventiler fungerar korrekt.

Har huset en vind? Klättra upp och kontrollera vilket klimat som råder och om det finns tecken på fuktproblem. Åtgärder i vindsutrymmet, till exempel tilläggsisolering, kräver en noggrann bedömning som kan vara värt att överlåta åt en fackman.

Varmvatten och kranar

Äldre varmvattenberedare och ackumulatortankar som är otillräckligt isolerade kan läcka dyrbara kilowattimmar i onödan. Börja med att se över isoleringen av varmvattensystemet inklusive anslutande ledningar. Har din beredare eller ackumulatortank börjat krångla är det klokt att investera i en ny – kanske en modell som kan anslutas till solfångare för framtida behov?

Apropå vatten: Ta en runda i kök och våtrum och kontrollera att kranar håller tätt och att inte toaletter står och rinner. Du tjänar garanterat kilowattimmar på att byta packningar.

Överväg också alternativet med snålspolande kranar, det kan ge en märkbar minskning av varmvattenkostnaderna.

Hushållsmaskiner

Vilka energitjuvar gömmer sig i husets ”teknikpark”? Har du många datorer påslagna och diverse elprylar i stand-by-läge lönar det sig att stänga av på ett smart sätt.

Idag finns en mängd hjälpmedel för att spara hushållsel, det enklaste är en vanlig grendosa med brytare. Ett gott råd är att inte slänga elektronik i onödan, men åtminstone byta krånglande apparater som slukar mycket el.

Prioritera vitvaror som ständigt är inkopplade eller används ofta, som kyl/frys och spis.