Tieto över förväntan

Publicerad 2013-04-25 07:21

Rapport It-konsultbolaget Tietos resultat var bättre än väntat men omsättningen var en besvikelse.

It-konsulten Tieto redovisar ett rapporterat rörelseresultat på 30,1 miljoner euro (41,7), inklusive engångsposter. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, inklusive engångsposter, på 23,8 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 445 miljoner euro (467), vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 453 miljoner euro.

Tieto upprepar sin prognos om att rörelseresultatet exklusive engångsposter 2013 kommer att öka jämfört med 2012 års resultat på 139 miljoner euro.

Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas, liksom tidigare, ligga på samma nivå som tillväxten på it-tjänstemarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare.

Analytikernas förväntningar för helåret 2013 låg inför rapporten på en nettoomsättning som sjunker 4,1 procent till 1.750 miljoner euro.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter väntades uppgå till 151 miljoner euro, enligt SME Direkt estimatsammanställning inför rapporten.