Större förlust för Byggmax

Publicerad 2013-04-19 09:25

Rapport Byggvaruhandelskedjan redovisar rejäla minussiffror för första kvartalet. Bolagets vd förklarar med att konsumenterna blivit mindre konsumtionsbenägna och kallare väder.

Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -23,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (-13). Resultatet per aktie uppgick till -0:40 kronor (-0:20).

Nettoomsättningen blev till 432 miljoner kronor (451). Bruttomarginalen uppgick till 29,9 procent (29,3).

Rörelseresultatet blev -27,4 miljoner kronor (-9,6), vilket gav en
rörelsemarginal på -6,4 procent (-2,1).

Byggmax totala försäljning minskade med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nya butiker bidrog visserligen med tillväxt men försäljningen i befintliga butiker minskade.

”Vår bedömning är att konsumenten har blivit mindre konsumtionsbenägen jämfört med förra året. Samtidigt har vädret också påverkat försäljningen negativt jämfört med förra året, med markant kallare väder 2013 jämfört med 2012”, säger vd Magnus Agervald i kvartalsrapporten.

Han noterar också att försäljningen under första kvartalet 2013 var starkare i början av kvartalet.

Sänkta inköpspriser bidrog till att bruttomarginalen under första kvartalet var högre än för motsvarande period föregående år, 29,9 procent jämfört med 29,3 procent.

Under slutet av första kvartalet har priserna sänkts på vissa nyckelvaror som ett sätt att förstärka bolagets lågprisposition, säger vd:n vidare.

Byggmax rörelseresultat sjönk till -27,4 miljoner kronor under kvartalet ( 9,6) och rörelsemarginalen uppgick till -6,4 (-2,1) procent.

Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med 13,9 miljoner kronor. De ökade kostnaderna jämfört med motsvarande kvartal föregående år förklaras främst av kostnader kopplade till nya butiker som öppnade efter första kvartalet 2012, uppgående till 7,4 miljoner kronor.

Kostnaderna har trimmats sedan förra året men samtidigt har kostnaderna för el och snöröjning ökat med 1,7 miljoner kronor på grund av vädret. Marknadsföringskostnaderna har ökat med 3,6 miljoner kronor jämfört med samma kvartal föregående år. Kostnader Byggmax 2.0 under första kvartalet uppgick till 1,4 miljoner kronor. Byggmax har också ökat bemanningen på huvudkontoret, främst med anledning av satsningen på e-handel och webbmarknadsföring.

Under kvartalet öppnades en ny butik, i Karlskoga. Byggmax upprepar planerna på att öppna 10-15 butiker under 2013. Under andra kvartalet är planen att öppna 7-8 butiker.