Ökad sannolikhet för räntesänkning

Publicerad 2013-04-17 10:26

Riksbankens nedskrivning av räntebanan ökar sannolikheten för att ränta sänks ytterligare innan den vänder upp igen.

Riksbankens besked att räntebanan justeras ned tog analytikerna på sängen. Nu skjuts kommande räntehöjningar längre fram i tiden.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt efter beskedet att reporäntan lämnas oförändrad på 1,00 procent, men att räntebanan justeras ned så att perioden med låg ränta förlängs.

”Det är en rejäl effekt på ränte- och valutamarknaden efter att Riksbanken var mjukare än väntat. De gör ett rejält omtag i inflationsprognosen och reviderar ned KPIF 4-5 tiondelar. Det ger en räntebana som blir väldigt flack och en räntebotten som ligger kvar ett år framåt på 0,94 procent. Det ökar sannolikheten för en räntesänkning och visar att en första höjning dröjer länge”, säger Knut Hallberg, analytiker vid Swedbank.

Att räntebotten sänks en aning, till 0,94 procent från tidigare 0,95 procent, ökar ”marginellt” sannolikheten för en räntesänkning, men än viktigare är att Riksbanken nu räknar med att denna botten är oförändrad i ett helt år, från det tredje kvartalet 2013 till det andra kvartalet 2014.

”Man lägger framför allt vikt vid att de ligger på 0,94 procent i ett år. Det är en väldigt mjuk syn och sannolikheten för en sänkning kommer att vara levande ett bra tag framöver”, säger Knut Hallberg.

Han säger vidare att Swedbanks prognos om en första höjning i februari 2014 nu kan ”hänga lite löst”.

”Det kan bli lite senare och långsammare höjningar. Det är också precis det som Riksbanken signalerar”, säger Knut Hallberg.

Skandias chefekonom Heidi Elmér kallar räntebeskedet för ”en påse gott och blandat”, med höjda tillväxtutsikter samtidigt som reporäntebanan signalerar en låg ränta under en längre tid.

”Man får se det i ljuset av stora nedåtrisker i vår omvärld och att det är svårt att ignorera att kronan är väldigt stark, vilket pressar ned inflationen. Det är svårt att blunda för den typen av fakta, men samtidigt är de mer optimistiska om tillväxten och vill därför inte lägga in en sänkning”, säger hon.

Hon säger vidare att den sänkta räntebotten sänder ett mjukt budskap.

”Det är klart att man bedömer att nedåtriskerna är lite större än man gjorde tidigare, det är inga jättestora skillnader men på marginalen är det också en signal. Helt klart är det en mjukare signal, det är en lite större sannolikhet för en sänkning men framför allt väntas de ligga kvar så lågt så länge”, säger Heidi Elmér.

Hon räknar själv med att reporäntan kommer att börja höjas tidigare under 2014, i takt med att konjunkturen förbättras.

Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken, säger att det som framförallt överraskade var att Riksbanken justerade räntebanan ”ganska kraftigt”.

”De signalerar en likartad sannolikhet för en sänkning som tidigare, men skjuter på sannolikheten för en höjning längre fram i tiden”, säger Claes Måhlén.

Han ser det som en kompromiss mellan de två ”falangerna” i Riksbanken, där den ena ville sänka reporäntan och majoriteten anpassar sig till det genom att senarelägga en höjning.

Nordeas analytiker Henrik Unell och Rickard Hellman skriver i ett kundbrev att skälet till justeringen framförallt är den låga inflationen, som är ett resultat av bland annat en starkare kronkurs.

”Riksbanken gör bedömningen att kronan förblir stark under hela prognosperioden. Inför nästa penningpolitiska möte i juli ger Riksbanken en 20 procent sannolikhet för 25 punkters sänkning”, skriver Nordea.

SEB konstaterar att Riksbanken uppenbarligen har tagit signalerna om minskat förtroende för inflationsmålet i beaktande.

”Med tecknen på förnyad oro för den internationella tillväxten och mer expansiv policy från internationella centralbanker så ser vi en stor sannolikhet för att Riksbanken kommer att sänka räntan igen. Även om det långt ifrån säkert så har vi nu dragit ner vår prognos och spår en räntesänkning till 0,75 procent i juli”, skriver SEB i en kommentar, men tillägger att utvecklingen fram till dess som ECB:s räntebeslut och utnämningen av nya ledamöter i direktionen kan ändra prognosen.