Lägre vinst för Getinge

Publicerad 2013-04-17 12:29

Rapport Medicinteknikbolaget får se sitt ebitda-resultat för första kvartalet krympa till 792 miljoner kr. Analytikerna hade väntat sig mer.

Getinges ebita-resultat, före engångskostnader, uppgick till 792 miljoner kronor för det första kvartalet 2013 (854). Analytikerna hade väntat sig ett ebita-resultat på 836 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Omsättningen uppgick till 5.664 miljoner kronor (5.246). Analytikerna hade väntat sig en nettoomsättning på 5.609 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Orderingången uppgick till 5.968 miljoner kronor (5.795). Förväntat var en orderingång på 6.027 miljoner. Getinge upprepar att den organiska volymtillväxten under helåret 2013 blir i nivå med 2012.

Getinge upprepar att den organiska volymtillväxten under helåret 2013 blir i nivå med 2012, med tillägget att den möjligen kan bli något bättre. Det skriver bolaget i kvartalsrapporten.

Bolaget indikerade i samband med sin kapitalmarknadsdag att det finns en uppsida i volymtillväxten. Under 2012 var den organiska försäljningstillväxten 2,8 procent. Enligt SME Direkts konsensus väntades, före rapporten, den organiska försäljningstillväxten till 3,4 procent under 2013.

Vinsttillväxten exklusive omstruktureringskostnader förväntas bli god under innevarande år även med hänsyn till skatten på medicintekniska produkter som infördes i USA vid årsskiftet samt negativa valutatransaktionseffekter som tillsammans förväntas uppgå till 230 miljoner kronor.

Den osäkerhet som präglar flera av koncernens viktigare marknader försvårar bedömningen av tillväxtutsikterna för innevarande år, skriver Getinge.

Efterfrågan på marknaderna utanför Nordamerika och Västeuropa, som är en växande andel av koncernens omsättning, väntas fortsatt uppvisa god tillväxt såväl vad avser kapitalvaror som engångsartiklar och tjänster. På marknaderna i Västeuropa har avmattningen i efterfrågan på kapitalvaror inte bottnat ännu medan efterfrågan på engångsartiklar och tjänster fortsatt förväntas växa. I Nordamerika med tyngdpunkt på USA marknaden bedöms volymerna för såväl medicintekniska kapitalvaror som engångsartiklar och tjänster att växa.

Som en följd av kronans fortsatta förstärkning mot flertalet valutor i omvärlden bedömer Getinge att de negativa valutaomräkningsdifferenserna kommer att uppgå till cirka 300 miljoner kronor baserat på rådande valutaläge. Tidigare prognos låg på -170 miljoner kronor.

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"