Nyemission i Precise

Publicerad 2013-03-22 09:24

Aktier Styrelsen för Precise Biometrics har beslutat att föreslå en nyemission om cirka 55 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Nyemissionen genomförs för att finansiera nya order som medför ökad rörelsekapitalbindning, vidareutveckla Tactivo genom ökade resurser till produktion, produktutveckling och sälj- och marknadsarbete runtom i världen, heter det i pressmeddelandet.

Emissionen är till 70 procent garanterad av ett konsortium, till ett belopp motsvarande 38,5 miljoner kronor. Fullständiga villkor kommer att offentliggöras den 29 april.

Aktien faller tungt på börsen efter beskedet. I öppningshandeln hade aktien sjunkit drygt 10 procent.