Läcka stoppade Medivir

Publicerad 2013-03-04 13:23

Aktier Bioteknikbolaget handelsstoppades på Stockholmsbörsen sedan positiva resultat kring en kombinationsstudie läckt ut på mikrobloggen Twitter.

Positiva resultat kring en kombinationsstudie i fas 2 gällande hepatit c-projekten TMC-435 och GS-7977 redovisas bland annat i en analys från Piper Jaffray daterad den 3 mars.

Enligt analysen ska 100 procent av så kallade genotyp 1 nollrespondenter ha visat på en varaktig virologisk respons på 12 eller 24 veckors behandling.

Studieresultaten ska även ha läckt ut på Twitter.

Medvirs aktie noterades vid 12.10-tiden knappt 5 procent upp till nästan 91 kronor. Aktien handelstoppades strax före klockan 12.15.

TMC-435, eller simeprevir, är Medivirs hepatit c-projekt som redovisade positiva fas 3-resultat strax före jul och där en marknadsansökan för Japan nyligen lämnades in medan GS-7977, eller sofosbuvir, är amerikanska Gileads konkurrerande hepatit c-projekt.

Medivir bekräftar positiva data från fas 2-studie med TMC435 (Simeprevir) och GS-7977 (Sofosbuvir) i hepatit C-patienter som inte svarat på tidigare behandling. Resultaten är första interimsdata från del ett av en fas 2a-studie.

Behandlingen med TMC435 (Simeprevir) och GS-7977 (Sofosbuvir) med eller utan ribavirin var i allmänhet väl tolererad och inga allvarliga biverkningar inträffade hos patienterna under behandlingsperioden, skriver Medivir.

Handeln i Medivir återupptogs cirka klockan 15.30. Det framgick av ett börsmeddelande.