Därför rusar hälsobolaget

Publicerad 2013-02-26 11:10

Aktier Small Cap-noterade hälsobolaget Global Health Partner vände till vinst från förlust i fjärde kvartalet. Det får aktiemarknaden att jubla.

Global Health Partner redovisar ett resultat efter skatt på 4,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (-29,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:04 kronor (-0:46).

Nettoomsättningen uppgick till 206 miljoner kronor (187). Rörelseresultatet blev 9,5 miljoner kronor (-26,5).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -59,1 miljoner kronor (-28,6) med
en omsättning på 723 miljoner (675).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2012 (0).