Carlsberg sämre än väntat

Publicerad 2013-02-18 08:12

Rapport Den danska bryggerikoncernen Carlsberg redovisar ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet 2012 på 2.152 miljoner danska kronor (1.834). 

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster om 2.259 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 15.932 miljoner kronor (14.853). Väntat var en nettoomsättning på 15.675 miljoner.

Resultatet före skatt blev 394 miljoner kronor (270), mot väntade 1.621 miljoner. Från och med resultatet före skatt ingick jämförelsestörande poster om -1.306 miljoner danska kronor. I analytikernas prognoser ingick i genomsnitt jämförelsestörande poster om -209 miljoner danska kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6:00 kronor per aktie för helåret (5:50). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 6:20 kronor.

Carlsberg spår att rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster kommer att bli cirka 10 miljarder danska kronor 2013. Under 2012 uppgick motsvarande resultat till 9,8 miljarder danska kronor.

Det skriver Carlsberg i sitt bokslut.

Det justerade nettoresultat väntas öka med medelhöga ensiffriga procenttal under 2013, i jämförelse med 2012 då det uppgick till 5,5 miljarder danska kronor.