Vinstras för Björn Borg

Publicerad 2013-02-14 08:14

Rapport Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 11,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012 (49,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:45 kronor (1:92).

I jämförelsetalen för fjärde kvartalet 2011 ingick en uppskjuten skatteintäkt om 38 miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till 139 miljoner kronor (123).

Bruttomarginalen uppgick till 51,6 procent (52,4). Exklusive valutaeffekter hade marginalen varit oförändrad jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 15,1 miljoner kronor (14,1).

Finansnettot ökade till 3,9 miljoner (0,9). Den realiserade och orealiserade avkastningen på placeringar och likvida medel minus ränta på obligationslånet har påverkat koncernens finansnetto positivt med 4,1 miljoner. Resultatet före skatt ökade till 18,9 miljoner(15,0).

En utskiftning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2012 (4:00). Utskiftningen föreslås göras genom ett automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att lösas in för 3:00 kronor.

Förslaget innebär att 75,4 miljoner kronor överförs till aktieägarna (101), motsvarande 142 procent av vinst efter skatt. Bolagets mål är en utdelningsnivå på minst 50 procent.

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"