Vinstlyft för Tieto

Publicerad 2013-02-06 08:34

Rapport It-tjänsteföretaget Tietos slår analytikernas prognos med sitt rörelseresultat för fjärde kvartalet.

It-tjänsteföretaget Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 43,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (34,2). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, inklusive engångsposter, på 41,2 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 479 miljoner euro (490), vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 488 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:83 euro per aktie (0:75), att jämföra med förväntade 0:82 euro.

Tieto spår att rörelseresultatet exklusive engångsposter 2013 kommer att öka jämfört med 2012 års resultat på 137 miljoner euro.

Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas ligga på samma nivå som tillväxten på it-tjänstemarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare.

Analytikernas förväntningar för helåret 2013 låg inför rapporten på en oförändrad nettoomsättning på 1.843 miljoner euro. Rörelseresultatet exklusive engångsposter väntades uppgå till 150 miljoner euro, enligt SME Direkt estimatsammanställning inför rapporten.