Köp teknik och verkstad

Publicerad 2013-02-04 09:26

Aktietips Sandvik och Lagercrantz får behålla sina köprekommendationer i senaste numret av Börsveckan. Också CDON bör kunna klättra från nuvarande nivåer, menar tidningen.

SCA känns dock fullvärderat efter en rejäl kursuppgång, även om positiva överraskningar inte kan uteslutas, och innehavare av Scaniaaktier får rådet att ta hem vinsten.

Sandvik får behålla sin köprekommendation hos Börsveckan, trots att bokslutet inte var mycket att hurra för. Dock fanns det ljuspunkter at ta fasta på, som stigande marginaler och en värderingsrabatt jämfört med Atlas Copco. Dessutom lyckades bolaget minska storleken på lagret och redovisade därmed ett rekordstarkt kassaflöde.

Till ett p/e-tal på 14 på årets förväntade vinst är Sandvik inte särskilt högt värderat, särskilt om man beaktar att 2013 är ett mellanår och att 2014 har goda förutsättningar att bli bättre. Sandvik bör ha goda möjligheter att slå index, menar tidningen.

Även teknikhandlaren Lagercrantz får behålla sin köprekommendation hos Börsveckan. Bolaget har sedan finanskrisen haft en tydlig strategi för att lyfta lönsamheten och också visat att denna kan implementeras.

Under de senaste åren har andelen egna produkter ökat och rörelsemarginalen stigit till 9,1 procent för de senaste nio månaderna. Tidningen bedömer att marginalen ska hamna på drygt 9 procent för helåret, jämfört med 8,1 procent föregående år.

Kortsiktigt ser Lagercrantz kanske rimligt värderat ut, men direktavkastningen är god och nettovinsten kan mycket väl komma att stiga, varför Börsveckans köpråd kvarstår.

Kursen för hygien- och skogsbolaget SCA har med rätta justerats upp rejält, men i dagsläget känns aktien fullvärderad, menar Börsveckan.

På ett år har bolaget köpt och sålt verksamheter för mångmiljardbelopp och därmed uppfyllt de förväntningar marknaden hade på att renodla verksamheten och fokusera på de mer lönsamma hygienprodukterna. Därmed har grunden lagts för ett betydligt vassare SCA med lägre konjunkturberoende, högre lönsamhet och bättre expansionsmöjligheter.

Framtiden ser därför riktigt lovande ut, inte minst mot bakgrund av det fina kassaflödet och den låga belåningen. Kortsiktet är dock aktien fullvärderad, även om nya positiva överraskningar inte kan uteslutas, menar Börsveckan.

Det är fegt av Scania att sänka utdelningen när det ändå finns tecken på en bättre marknad under 2013, samtidigt som balansräkningen är urstark och nettokassan stor, tycker Börsveckan vdiare.

Marknaden var dock svag och helårssiffrorna dystra, med en omsättning som backat med 9 procent och en rörelsevinst som rasat med 33 procent. Rörelsemarginalen blev blott 10,4 procent, den sämsta siffran sedan finanskrisen 2009.

Visserligen visar bolaget att lägstanivån är hög, och en premievärdering är befogad med tanke på den stabila vinsthistoriken, men samtidigt missgynnas minoritetsägarna av att Volvo har all makt i sina händer. Börsveckan tar därför hem vinsten från tidigare köprekommendation och sänker rådet till avvakta.

För CDON blev 2012 ett förlorat år, men e-handeln växer vidare och bolaget bör kunna komma igen på lite sikt, anser Börsveckan.

I tre av de fyra affärsområdena har utvecklingen varit något av ett frågetecken eller rentav negativ under 2012 och några siffror på hur balansräkningen tål de stora nedskrivningarna och förlusten har bolaget inte gett.

Givet att trenden vänder till det bättre och bolaget når break-even för affärsområdet Mode, kommer marknaden troligen se mer till koncernens långsiktiga vinstförmåga. På 2013 års väntade volymer skulle den normaliserade vinsten innebära ett p/e-tal på 18, vilket inte är dyrt med tanke på de fina tillväxtutsikterna.

”För ganska precis ett år sedan målades allt i de ljusaste färger och aktien stod i 56 kronor. Nu är läget det omvända och kursen 35 kronor. En nivå däremellan känns rimlig”, skriver tidningen.

Börsveckan menar också att den öljätten Carlsberg är rimligt värderat i dagsläget. Det norska it-bolaget Atea får dock en köprekommendation.