Anoto slaktas på börsen

Publicerad 2013-02-04 11:23

Aktier Anoto vände nedåt knappa 40 procent på måndagen, efter en stark utveckling på senare tid. Bolaget föreslog inför öppning en nyemission om cirka 95 miljoner kronor.

Bolagets styrelse bemyndigas att fastställa villkoren för emissionen, inklusive teckningskurs, som styrelsen inte avser att fastställa till ett högre belopp än 1:75 kronor per nyemitterad aktie, skriver Anoto i ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma, som planeras att hållas omkring den 4 mars 2013.

Syftet med emissionen är att förse bolaget med nödvändig ytterligare likviditet på kort sikt och stärka dess balansräkning, anger bolaget. Därutöver kommer emissionslikviden att stödja produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt potentiella förvärv för framtida tillväxt liksom den dagliga verksamheten, heter det.

Teckningstiden ska löpa från och med den 11 mars till och med den 25 mars.

Vid kontakter med flera av bolagets större aktieägare har framkommit att dessa indikerat sitt stöd för företrädesemissionen, skriver Anoto.