Därför rusar Endomines

Publicerad 2013-01-21 09:53

Guldbolaget Endomines rusar över 10 procent på börsen. Här är orsaken.

På måndagsmorgonen meddelade Endomines att borrningskampanjer vid Korvilansuo och Rämepuro har visat uppmuntrande resultat.

Borrningarna i Korvilansuo har träffat guldförande zoner som representeras av kärnsektioner om några meter upp till 50 meter i längd med uppmuntrande resultat.

Målsättningen med borrkampanjen i Rämepuro var att ge ytterligare information om de områden där tidigare kärnborrning varit alltför gles.

”Målsättningarna med de båda kampanjerna uppfylldes väl”, enligt bolaget.