Från miljö till fastigheter

Publicerad 2012-11-30 15:07

Morphic Technologies byter inriktning till att fokusera på fastigheter och ändrar bolagsnamn till Amasten Bostäder.

Detta sker i samband med att Morphic förvärvar Bildningsagenten 6344 AB, som självt är under namnändring till Amasten Bostäder, genom apportemission.

I samband med affären föreslår styrelsen att extra bolagsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form av samtliga aktier i Cell Impact som därefter avses noteras på lämplig marknadsplats, heter det.

Styrelsen i Morphic avser att byta handelsplats från Small Cap-listan på Nasdaq OMX till First North.

I mer detalj föreslår Morphic att en extra bolagsstämma bland annat beslutar om att godkänna förvärvet av Bildningsagenten, en sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier läggs samman till 1 aktie samt att ändra bolagets verksamhetsinriktning.

Extrastämman ska även besluta om en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor, en riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten samt omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic till serie B. Styrelsen föreslår även ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort.

Efter beslut enligt ovan kommer Amasten att äga cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Morphic medan befintliga aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 10 januari 2013 och kallelse kommer offentliggöras inom kort.