Så löser företagare likviditetsproblem

Publicerad 2012-11-27 14:18

Sex av tio småföretagare tar pengar ur egen ficka för att lösa kortsiktiga likviditetsproblem för firman.

Enligt en undersökning beställd av Trygg-Hansa väljer 60 procent av småföretagare att gå in med egna pengar om firman får kortsiktiga likviditetsproblem.

17 procent försöker lösa problemet med banklån medan 10 procent lånar av familj och vänner. Nästan var tionde (9 procent) väljer helt sonika att vänta med att betala räkningarna.

– Vår undersökning visar att småföretagarna är smarta och undviker vanliga skuldfällor som dyra sms-lån. Samtidigt är det fascinerande att egenföretagare har ett sådant starkt engagemang att de går in med sina privata pengar när det är tomt i företagets kassa, säger  Ing-Marie Gustafsson, chef för kundservice gentemot småföretag på Trygg-Hansa.

Samtidigt varnar hon för att låna pengar av sig själv.

– Det är inte en långsiktigt hållbar lösning. Alla företag måste sträva efter att på lång sikt ha en stabil verksamhet med ett positivt kassaflöde, säger Ing-Marie Gustafsson.