Goodwill sänker RNB

Publicerad 2012-10-24 08:20

Delårsrapport Modebolaget RNB, Retail and Brands, redovisar ett resultat efter skatt på -250 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-18). Per aktie var resultatet -1:51 kronor (-0:11).

Resultatet belastas med 201 miljoner kronor från en nedskrivning av goodwill relaterad till Brothers & Sisters.

Bruttovinstmarginalen blev 44,9 procent (44,2).

Resultatet före skatt uppgick till -57 miljoner kronor (-32).

Nettoomsättningen uppgick till 671 miljoner kronor (731).

Omsättningen i jämförbara butiker var -3,4 procent under kvartalet.