Vinstras för SKF

Publicerad 2012-10-17 13:09

Delårsrapport SKF redovisar ett resultat före skatt på 1.734 miljoner kronor för tredje kvartalet 2012 (2.345).

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.840 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s försäljning låg på 15.486 miljoner kronor (16.545). Analytikerna hade räknat med en försäljning på 16.329 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 1.913 miljoner kronor (2.479). Här var 2.019 miljoner kronor väntat.

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under fjärde kvartalet 2012 kommer att vara något lägre för koncernen, jämfört med tredje kvartalet i år. Det framgår av delårsrapporten.

Jämfört med fjärde kvartalet i fjol bedöms efterfrågan bli lägre under årets
fjärde kvartal. Tillverkningsnivån bedöms vara något lägre under det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje kvartalet i år.

Efterfrågan under fjärde kvartalet jämfört med det tredje förväntas bli något i Europa, Asien samt i Nordamerika och relativt oförändrad i Latinamerika.

För alla affärsområdena väntas efterfrågan i det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje kvartalet, bli något lägre.