Detta styr ekonomin 2013

Publicerad 2012-10-12 16:09

Rapporter En relativt svag rapportperiod ligger i korten, men marknaden är förberedd på det. I större fokus kommer därför den politiska utvecklingen i Kina och USA att vara under slutet av 2012, då detta styr åt vilket håll världsekonomin rör sig åt under 2013.

Det säger Jonas Olavi, chefaktiestrateg på Nordea, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

”I det korta perspektivet handlar marknadsutvecklingen om positionering inför rapportperioden och vi kommer att ha låga volymer med viss rörelsetendens nedåt. För svensk del har vi en bra bild av denna rapportperiod redan nästa fredag när värdemätare som SKF och Teliasonera har rapporterat. Även från amerikanskt håll har vi mellan tumme och pekfinger en uppskattning om utvecklingen om några dagar och vi har då fått se marknaden ta tydligare ställning”, säger aktiestrategen.

Han påpekar att trenden från de två senaste rapportperioderna med lägre vinst jämfört med motsvarande kvartal 2011 fortsatt även under det tredje kvartalet. Kvartalsökningstakten i försäljning väntas också ha bromsat in ytterligare under det tredje kvartalet.

”Analytiker ligger dock i fas och prognoserna har kommit ned. Dessutom diskonterar aktiemarknaden ytterligare något svagt kvartal. USA står inför presidentval och oro för det fiskala stupet (fiscal cliff), varför inte någon större investerings- eller efterfrågeökning kan väntas därifrån före årsskiftet”, säger Jonas Olavi till Nyhetsbyrån Direkt.

Vidare står Kina inför byte av administration.

”Ökad klarhet i USA samt en ny administration som stöttar ekonomin i Kina kan väntas ge stöd åt världsekonomin efter årsskiftet. I sådant fall kan det vara läge att köpa nu på svaga rapporter”, resonerar Nordeas chefaktiestrateg.

Jonas Olavi konstaterar att industrisektorn står i skottgluggen inför rapportperioden och att prognoserna spretar inom sektorn. Det är här som riskerna är störst för besvikelser, särskilt för bolag som har exponering mot euro och euroområdet. Ett allmänt svagt klimat i Europa kommer att kunna läsas in i rapporterna.

I bolagsväg anser han att exempelvis Atlas Copco står bättre rustat än Sandvik och att det inte heller bör finnas någon större risk på nedsidan för Hexagon.

Han konstaterar också att analyshusen tävlar i att rekommendera sälj av SKF-aktien, vilket har att göra med utvecklingen på bolagets huvudmarknader snarare än något bolagsspecifikt.

I och med de regionala skillnaderna mellan lastvagnsbolagen föredrar Jonas Olavi Volvo, ett bolag som han dessutom poängterar är bredare än sektorskollegan Scania.

Rapporterna väntas bekräfta en svag efterfrågan i Europa samt en hygglig utveckling i USA. I utsikterna kommer bolagen att vara försiktiga i sina prognoser om avslutningen av året samt poängtera sådant som att de skyddar marginaler och liknande, menar Jonas Olavi för Nyhetsbyrån Direkt.

”På global nivå har hoppet skruvats ned kring världskonjunkturen, vilket inneburit att cykliskt har sålts av och att investerare i stället tagit mer defensiv positionering, såsom hälsovård. Även svenska banker har stuckit ut och uppvisat ytterst stark utveckling”, säger han.

Han räknar med att de svenska bankernas rapporter blir odramatiska, men i spåren av utvecklingen för sektorn är det frågan om det är tillräckligt för fortsatt kursuppgång.

”Vi har sett tecken på att svenska banker toppar ur de senaste dagarna”, säger Jonas Olavi

I samband med att rapportperioden ebbar ut i början av november står USA inför presidentval (6 november) och Kinas kommunistparti inleder sin kongress (8 november).

”Rapporterna blir svaga, men frågan är hur det ser ut om sex månader. Löser USA problemen med fiscal cliff? Skulle Barack Obama bli president, men republikaner vinner majoriteten i något av husen är risken stor för en sen budgetuppgörelse”, resonerar Jonas Olavi.

Risken för segdragna budgetförhandlingar i USA skulle vara mindre om antingen demokrater eller republikaner hade makten över de båda husen samt även vann i presidentvalet.

Även om ledande republikaner varit hårda i debatten kommer de troligen att vara mindre rebelliska om de kommer till makten, tror Jonas Olavi som samtidigt påpekar att risken är stor för att det inte blir så att ett enskilt parti såväl vinner presidentvalet som får majoritet i de båda husen.

”Det kommer alltjämt en uppgörelse även om risken finns att det dessförinnan blir en kortsiktig nedstängning av stora delar av administrationen innan partierna kommer överens. Detta är dock inget ovanligt, utan hör till det politiska spelet i USA. Oron för fiscal cliff kommer således troligen hänga över längre än vad finansmarknaderna önskar”, säger han.

Även Europa kommer lösa sina problem tekniskt, enligt Nordeas aktiestrateg som dock konstaterar att inte heller detta går i samma takt som marknaden önskar sig. Efterfrågan kommer också att vara långvarigt svag i regionen, påpekar han. Kina och USA kommer således att få agera draglok åt världsekonomin under kommande år.