Regn bra för elpriser

Publicerad 2012-10-10 10:18

Regnet har öst ned i östra Västerbotten och Norrbotten de senaste dagarna med översvämningar och trafikkaos som omedelbara effekter.

För landets elkunder är dock konsekvenserna mer positiva skriver Dagens industri. Kraftverkens vattenmagasin är nu fyllda till 90 procent vilket talar för fortsatt låga elpriser.

– Just nu har vi ett överskott på 10 terawattimmar, vilket motsvarar 14 dagars totalförbrukning i Norden, säger Nils-Gunnar From, vd för Storuman Energi till Di.

Spotpriset på el på drygt 27 öre per kilowattimme exklusive skatter är det lägsta höstpriset på flera år.

Den nya möjligheten som infördes från och med 1 oktober som innebär att konsumenter kan köpa el med timmätning skapar ett bra läge för elkonsumenterna menar Nils-Gunnar From. Detta då det stora utbudet av kraft gör att skillnaden mellan elpriserna mellan natt och dag ökar.