SEB lanserar råvarucertifikat

Publicerad 2012-10-09 06:50

RBS och Handelsbankens råvaruindexcertifikat får konkurrens från SEB via certifikatet Ravaror S, som ska börsintroduceras i oktober.

SEB:s nya råvarucertifikat Ravaror S följer SEB:s råvaruindex. Likt konkurrenterna väger oljeprodukter tyngst då sammanlagt 39 procent av fonden följer olja, bensin och gasolja.

Därefter kommer guld med 10 procent, koppar med 9 procent och det nordiska elpriset med 8 procents vikt i portföljen.

Råvarucertifikatets förvaltningsavgift är 0,65 procent årligen. Certifikatet lägger sig därmed kostnadsmässigt precis under Handelsbankens råvaruindexcertifikat Ravaruindex H som kostar 0,7 procent precis som bankens råvarufonder. RBS konkurrerande certifikat RICI Råvaror kostar 1,5 procent.

Eftersom Ravaror S är ett certifikat får du en kreditrisk mot SEB, vilket innebär att du kan förlora hela beloppet om SEB går i konkurs. Råvaror handlas i regel i dollar eller euro, så valutarisk finns också med i bilden.

Att investera i råvaror innebär riskspridning. Detta då råvaror historiskt sett visat sig kunnagå tvärtemot börsen, även om det finns undantag som 2008 då både aktier och råvaror rasade.

Trots allt skulle både börsen och råvaror gynnas av en bättre konjunktur. Råvaror ger dessutom skydd mot inflation, så tror du på starkare konjunktur och högre inflation är råvaror en lämplig investering.

Råvarucertifikatet Ravaror S är en prisvärd produkt för dig som vill investera i en korg med råvaror istället för att satsa på enskilda.

Du kan teckna produkten hos SEB 2 – 12 oktober, men teckningscourtaget på 150 – 200 kr är dyrare än det minimicourtage nätmäklarna tar om du köper produkten efter börsnoteringen 19 oktober.