Börshandlade produkter tar över

Publicerad 2012-10-03 13:59

Placeringar Inflödet till börshandlade produkter (ETP:er), som innefattar börshandlade fonder (ETF:er), börshandlade certifikat och börshandlade råvaror slog nya rekord globalt i september.

Inte sedan december 2008 har inflödena varit så pass stora.

Totalt nettoinvesterades 43,3 miljarder USD i börshandlade produkter i september, vilket kan jämföras med 11,6 miljarder USD i augusti. Detta enligt statistik från den globala fondförvaltaren Blackrock.

Under årets första nio månader har 182,6 miljarder USD flödat in till ETP-marknaden. Detta slår den tidigare toppnivån efter nio månader från 2008. Nettoinflödet är dessutom redan större än helåret 2011.

De totala investeringarna i börshandlade produkter nådde också en ny topp i september på 1 850 miljarder USD .

Bakom september månads rusning till börshandlade produkter låg enligt Blackrock den ökande riskaptiten, som eldades på av stödköp från centralbankerna i USA, Europa och Japan. Detta ökade viljan att investera i produkter fokuserade på aktiemarknaden, som i september stod för 80 procent av nettoinflödet.

Sett till årets första nio månader har ETP:er inriktade på ränteprodukter stått för 30 procent av det totala inflödet, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året.

Även ETP:er med fokus på tillväxtmarknader har haft stora inflöden. Årets inflöde på 26,9 miljarder USD är närapå fem gånger så högt som inflödet vid motsvarande period ifjol.

De ökade inflödena till börshandlade produkter sker till stor del på bekostnad av inflödena till ”traditionella” fonder. När det gäller aktiefonder var utflödet från ”traditionella” fonder fram till 19 september 128 miljarder USD, vilket matchades av ett inflöde i ETP:er inriktade mot samma marknader på 85 miljarder USD.

När det gäller tillväxtmarknader är överstiger inflödena till ETP-marknaden klart inflödena till de ”traditionella” fonderna. Endast när det gäller ränteprodukter är inflödena till ”traditionella” fonder fortfarande större än de till ETP:er. 

 

De populäraste ETP-produkterna jan-sep 2012

Produkt Marknad Inflöde 2012 miljoner USD
Vanguard MSCI Em Markets Tilllväxtaktier 11 478
SPDR S&P 500 USA aktier 9 612
iShares iBoxx H Y Corp  Bond Hög riskobl 5 912
iShares iBoxx Inv Grade Corp Bond Företagsobl 5 911
Vanguard REIT Fastigheter 3 984
SPDR Gold Guld 3 953

 

Källa: BlackRock